14. juni 2024

Arkivfoto: Mateusz Atroszko.

Fremover er det lovpligtigt at tage et førstehjælpskursus, når man tager knallertbevis. Foto: Mateusz Atroszko.

En lokal virksomhed i Store Merløse er klar når det fra 19. januar bliver lovpligtigt at tage et 8 timers førstehjælpskursus, når man erhverver sig et knallertkørerkort.

Det er i forvejen et krav at lære førstehjælp, når man tager kørekort til bil, motorcykel og traktor, og det er ikke uden grund, at det nu også gælder knallert.

Sidste år blev 27 knallertkørere dræbt i trafikken, og 1070 andre kom til skade.

– Det er ret alvorlige skader, når de tohjulede rammes. Kraniebrud og hjernerystelse forekommer ofte – fordi mange kører uden hjelm. Desuden er ben, hofter, arme og især skuldre udsatte for voldsomme hudafskrabninger, når knallertkøreren kurer hen ad vejen, fortæller Linda Sachmann fra virkshomheden Helpan & HelpanSafety, der har hjemme i Store Merløse.

Ulykker skyldes uopmærksomhed
Manglende opmærksomhed giver sammen med for høj fart anledning til de fleste ulykker.

– Uopmærksomhed i trafikken er en væsentlig faktor – fx fordi knallertkøreren hører musik eller taler i mobiltelefon under kørslen. Alkohol spiller også ind sammen med det at køre for stærkt. Og så er det selvfølgelig vigtigt at køre med hjelm og have ordentligt tøj på, der beskytter kroppen under et uheld, siger Linda Sachmann.

Hun er i gang med at udarbejde materiale til de nye førstehjælpskurser, som bliver meget praktisk anlagte. Eksempelvis er det et krav i undervisningsplanerne, at der er en bil, en knallert, genoplivningsdukker, hjertestartstræner mv. til rådighed, så man kan lave fingerede ulykker og øve sig på at håndtere dem.

Ungdomsskoler i central rolle
– På den måde kan man lave scenarier, der ligner virkeligheden, så førstehjælpen bliver bedst muligt integreret i de unges trafikforståelse. Mange unge tager deres knallertkørekort på en ungdomsskole, og det er oplagt at afvikle førstehjælpskurserne i samme regi – enten ved at ungdomsskolerne samarbejder med en ekstern instruktør eller får uddannet en af ungdomsskolelærerne til at varetage undervisningen, lyder det fra Linda Sachmann.

Jo bedre sammenhæng, der skabes i undervisningen, desto mere vil førstehjælpskurserne nemlig medvirke til at fremme en mere ansvarsfuld trafikkultur, mener Linda Sachmann.

Førstehjælp vækker ansvarsfølelse
– Ser man på Norge, er der rigtig mange, der kan førstehjælp, og her er det naturligt at skulle kunne hjælpe andre – hvor vi i Danmark mere har en tendens til at tænke, at hvis jeg kommer til skade, skal der komme nogen og hjælpe mig. Når de unge lærer førstehjælp, vækkes deres ansvarsfølelse – for det føles godt at kunne hjælpe fx en kammerat, der er kommet til skade i trafikken, fastslår Linda Sachmann.

Kursusmaterialet fra Helpan & HelpanSafety består bl.a. af et hæfte til kursisterne på godt 70 sider med opgaver og situationsøvelser, der træner førstehjælpen.