21. februar 2024

Nogle steder i kommunen er det forbudt at affyre fyrværkeri.

Nogle steder i kommunen er det forbudt at affyre fyrværkeri.

Der er enkelte steder i Holbæk Kommune, hvor det er forbudt at fyre fyrværkeri af.

Det drejer sig om Bybjerg, Gamløse og Næsby på Orø, Dragerup,
Kisserup på Tuse Næs, Gl. Tølløse og Brorfelde.

Se kort: Her er der forbud mod at affyre fyrvæeri

Forbuddet gælder selvom man ellers overholder reglerne for affyring, som siger at man skal være mindst 100 meter væk fra bygninger med let antændeligt tag, fra letantændelige materialer som f.eks. fyrværkeri, større mængder af træ, brændsel, brændbar emballage, brandfarlige væsker, flaskegas og overjordiske naturgasinstallationer, fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer og anden brændbar vegetation, fra Landbrugsbygninger med dyrehold, hundekenneler og andre dyrehold og fra arealer med udegående dyr.

1 thought on “Her er fyrværkeri forbudt

  1. Forbud mod fyrværkeri i Kisserup:
    I hvilken afstand fra Kisserup MÅ der
    benyttes fyrværkeri. Og gælder forbudet ikke kun raketter?

Comments are closed.