25. juni 2024

En revisionsmæssig selvevaluering af Jyderup Varme A/S og St. Merløse Varme A/S viser, at regnskaber, indmeldinger og prissætning i fjernvarmeselskaberne er foregået efter reglerne i de to virksomheder siden stiftelsen i 2010.

Den revisionsmæssige selvevaluering, som er foretaget af revisionsfirmaet PWC, viser også at mangler i indberetninger og regnskaber i perioden før selskaberne blev dannet i 2010 og et tilfælde af materiale, der blev afleveret for sent, er blevet løst korrekt.

Priserne for fjernvarmen i Jyderup og St. Merløse er fastsat efter reglerne og Energitilsynet har fået de materialer, de har krav på. Så kort kan resultatet af PWC revisionsmæssige selvevaluering sammenfattes. Derved har de to varmeselskaber fået en uafhængig revisors ord for, at priser og lovmæssige indmeldinger alt i alt har været i orden i perioden.

– Det er meget tilfredsstillende at få bekræftet, at vi har gjort vores arbejde ordentligt, ikke mindst, fordi der har været en del debat om regnskabsmæssige forhold, især i forhold til St. Merløse varme A/S. Med den revisionsmæssige selvevaluering har vi nu endnu en uafhængig instans, der bekræfter, at vi har gjort tingene efter reglerne, og rettet de steder, hvor der har været fejl, siger administrerende direktør i Holbæk Forsyning A/S, Susan Münster. Hun har dog også noteret sig, at der har været en priseftervisning, der blev afleveret for sent, og at det var nødvendigt at rette på forhold i forbindelse med åbningsbalancen i St. Merløse.

– Vi må konstatere, at vores fjernvarmevirksomheder har et historisk udgangspunkt, i en periode, hvor man gjorde tingene på en anden måde. Så der har været ting som vi skulle rette op på, og der har også været ting vi skulle lære at gøre ordentligt. Det har, især i St. Merløse, givet noget uro, hvor vi er blevet beskyldt for alt fra tyveri til tryllekunstner, på grund af ting vi ikke har haft indflydelse på. På den baggrund er det ekstra glædeligt, at vi nu har en anden revisors ord for, at vi har gjort det rigtigt, siger Susan Münster.

For kunderne betyder resultat af selvevalueringen, at de har en øget sikkerhed for, at grundlaget for priserne er i orden. Havde der været fejl i forhold til indmeldinger og lovgivningen, ville det påvirke priserne de efterfølgende år.

Læs også: Læserbrev: Fjernvarmeselskaber har ikke fulgt reglerne(tilføjet 1.2.2013).