14. juni 2024

Otte dagtilbud, tre folkeskoler og en ungdomsuddannelse i Holbæk Kommune er udvalgt som deltagere i stort projekt, der skal forny uddannelsen af børn og unge

Holbæk Kommune har fået er blevet stort repræsentateret blandt de 352 dagtilbud, folkeskoler og ungdomsuddannelser, som Ministeriet for Børn og Unge har udvalgt til partnere i projektet Ny Nordisk Skole.

– Her i Norden har vi tradition for at bruge betydelige summer på uddannelse af børn og unge. De fleste klarer sig godt, men vi har desværre også en stor gruppe, som oplever flere nederlag end sejre. Dem skal vi gøre meget mere for, siger Marianne Stentebjerg, der er chef for skole og uddannelse i Holbæk Kommune.

– De årlige opgørelser af karaktergennemsnit viser, at den enkelte elevs sociale baggrund spiller en væsentlig rolle for uddannelsesforløbets succes. Ny Nordisk Skole har som mål, at den enkelte elevs familiemæssige baggrund skal have meget mindre betydning end i dag.

Nytænkningen er startet i Holbæk
Fra 2013 skal de udvalgte institutioner samarbejde om at udfordre alle børn og unge, så de udnytter deres evner bedst muligt. Det betyder f.eks. ikke, at alle skal gå i gymnasiet, men at uddannelsesstederne skal samarbejde lige fra dagtilbud til ungdomsuddannelse.

Holbæk Kommune er allerede i gang, f.eks. har dagtilbud og folkeskoler i Distrikt Isefjord – forsøgsvis – i de seneste måneder arbejdet tættere sammen om at gøre børnene mere undervisningsparate, når de starter i folkeskolen. Udgangspunktet er: Det skal være sjovere og mere lærerigt at gå i dagtilbud.

Målene for Ny Nordisk Skole er at
– udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige, de kan
– mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
– styrke tilliden til dagtilbud og uddannelser med respekt for professionel viden og praksis

De 12 udvalgte i Holbæk Kommune
Dagtilbud: Orø Børnehus, Skovhuset, Slotsparkens Børnehus, Eventyrlunden, Villa Kulla, Søndre Børnehus, Elverhøj og Dagplejen Vest.

Folkeskoler: Engskovskolen, Isefjordskolen og Ung Holbæk.

Ungdomsuddannelser: EUC Nordvestsjælland.