19. maj 2024

I løbet af de næste to år får samtlige folkeskoler i kommunen installeret trådløse it-netværk i topklasse.

Holbæk Byråd har bevilget 14 mio. kr. til at klargøre samtlige folkeskoler til den digitale fremtid. Det vil ske i løbet af 2013 og 2014. Pengene skal først og fremmest gå til at etablere nye netværk, så alle skoler får samme høje standard.

Det er praktisk umuligt at modernisere alle skoleafdelinger samtidig. Derfor gør man én skole færdig ad gangen. Princippet bliver, at de skoler, der trænger mest, kommer forrest i køen.

Byrådet har også besluttet at bruge tre mio. kr. årligt på løbende vedligeholdelse af de nye netværk og det øvrige it-udstyr, som bliver anskaffet i forbindelse med moderniseringen.

– Baggrunden for byrådets bevilling er, at fremtidens folkeskoleelever i stadigt større omfang kommer til at arbejde med digitale værktøjer, forklarer udviklingskonsulent Bo Clausen, Holbæk Kommune.

– Bærbare computere, tablets og smartphones er allerede dagligdags arbejdsredskaber på skolerne. De nye it-netværk bliver derfor dimensioneret til alle typer it-udstyr, så elever, lærere og pædagoger også kan bruge deres eget it-udstyr, når de er på skolen.

Adgang fra hele verden
Når alle på skolen arbejder trådløst, er det mest praktisk, at de nødvendige programmer afvikles via internettet (cloud-computing). Dermed behøver man ikke længere at have de nødvendige programmer installeret på sin computer og øvrigt udstyr. Eleverne får således adgang til at løse opgaverne på samme vilkår, uanset hvilken computer de har.

En anden fordel ved cloud-computing er, at samtlige dokumenter, billeder mv. lagres virtuelt (”oppe i skyen”). De bliver tilgængelige overalt, hvor man har adgang til internettet. En elev, som f.eks. er syg eller på rejse, vil således kunne følge undervisningen og aflevere opgaver.

Grunden til, at byrådet har bevilget pengene som en del af Fremtidens Folkeskolen er, at det skal give eleverne større fagligt udbytte af deres skolegang, så de opnår bedre resultater ved folkeskolens afgangsprøve. Og i sidste ende, at få flere til at tage en ungdomsuddannelse.