28. maj 2024

Byrådet i Holbæk vedtog på sit møde i aftes, en lokalplan, der åbner mulighed for etablering af et sammenhængende butikscenter i Smedelundsgade.

Med lokalplanen inddragers vejarealet Rosen til centerbebyggelse og binder de to eksisterende karréer nord og syd herfor sammen til ét butikscenter.

Lokalplanen gør Smedelundsgade til en Gågade og der bliver tilvejebragt ca. 630 p-pladser i en p-kælder. Og så bliver der indplaceret et hotel- og konferencefunktion i Rosen-projektet.