Kandidater til drift af ældrepleje fundet

Driften af plejecentret Kastanjely og Hjemmeplejedistrikt Øst er sendt i udbud, og nu har Holbæk Kommune udpeget de aktører, der går videre til anden runde.

Et flertal i Byrådet besluttede i september sidste, at sende driften af plejecenteret Kastanjely og Hjemmeplejedistrikt Øst i udbud, så også private aktører kan få mulighed for at byde på opgaven. Fem private aktører til hver af de to opgaver er nu blevet prækvalificeret, hvilket betyder, at de ud fra en overordnet helhedsvurdering lever op til de stillede krav om kvalitetssikring, erfaring og økonomi.

I forhold til at drive hjemmeplejedistrikt øst, der dækker Tølløse, St. Merløse, Regstrup og Vipperød, er Forenede Care A/S, Falck Danmark A/S, Attendo Care A/S, Aleris Omsorg A/S og Tryghedsplejen Aps blevet prækvalificeret.

I forhold til at drive plejecentret Kastanjely i Svinninge er Norlandia Care Norge A/S, Forenede Care A/S, Falck Danmark A/S, Attendo Care A/S, Aleris Omsorg A/S prækvalificerede.

De går nu videre i processen, hvor de konkrete bud vil blive sammenlignet i forhold til både pris og kvalitet.

Kommunen giver kontrolbud
Holbæk Kommunes eget bud indgår også i den kommende vurdering. Det sker for at sikre den rette model – uagtet om det er en privat eller kommunal udbyder.

– Medarbejdere, ledere og tillidsrepræsentanter arbejder nu på deres bud på opgaven, og det indgår på lige fod med de øvrige i den kommende udvælgelsesproces. Det er ikke et ”must”, at en privat aktør skal drive stederne – det afgørende er, at vi får det bedste tilbud til prisen, siger Louise de Plessis de Richelieu, der er formand for Udvalget for Voksne og medlem af Socialistisk Folkeparti.

Samme service – men forventer at spare
Et udbud af driftsopgaverne vil ikke betyde ændringer i de opgaver, som udføres, idet servicen på området er beskrevet i såkaldte kvalitetsstandarder, og dem vil en eventuel privat leverandør også skulle leve op til. Samtidig vil medarbejderne blive tilbudt ansættelse i den nye virksomhed, så de fleste borgere også fremover kan få hjælp af de samme personer som i dag.

Alligevel forventer kommunen ar spare fem til ti procent om året på driften af plejecentret og knapt 10 procent på driften af hjemmeplejeområdet. Det svarer til mellem 750.000 og 1,5 millioner kroner om året på plejecentret og 4,5 millioner kroner på hjemmeplejen. Det kom frem da byrådet vedtog at sende opgaverne i udbud.

Medarbejderne vil blive tilbudt ansættelse i den nye virksomhed, så de fleste borgere også fremover kan få hjælp af de samme personer som i dag.

Afgørelse i januar
Fristen for at sende det konkrete bud til Holbæk Kommune er sidst i november. I januar næste år vil sagen blive behandlet politisk. De nye kontrakter vil efter planen træde i kraft den 1. Maj 2013.

Denne artikel er publiceret den 24. oktober 2012 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply