6. december 2023

Det er ikke kun rosende ord de lokale virksomheder har til Holbæk Kommune. Det viser en ny undersøgelse lavet for Holbæk Erhvervsforum.

Undersøgelsen, der er lavet af Dansk Erhvevsfremme for Holbæk Erhvervsforum, afdækker lokale virksomheders opfattelse af Holbæk Kommunes erhvervsservice.

– Vi har ønsket og fået et nuanceret billede af Holbæk Kommune set fra virksomhedernes perspektiv. Det er rigtig godt, at vi nu kan se, hvor kommunen klarer sig godt, men også, hvor der er plads til forbedringer, siger Kenny Jensby, der er direktør for Holbæk Erhvervsforum.

Undersøgelsen viser bl.a. tilfredshed med kommunens markedsføring og velfærdsydelsen, mens der er utilfredshed med dialogen til kommunens embedsværk og vejenes kvalitet.

Virksomheder mere tilfredse med kontakten til politikerne end administrationen
75 procent af virksomhederne giver udtryk for, at dialogen med kommunalpolitikerne levede op til forventningerne, mens vandene deles ved den direkte kontakt mellem virksomheder og administration.

– Vi har de seneste år arbejdet målrettet for en tættere kontakt til erhvervslivet. Vi har holdt dialogmøder, vi har udviklet en erhvervs- og turismepolitik sammen, og vi holder fortsat fast i kontakten for at fremme dialogen med virksomhederne på alle niveauer. Undersøgelsen understreger, at strategien er rigtig, men også at vi skal fortsætte i samme spor, siger Søren Kjærsgaard.

Men kigger man på dialogen med kommunens administration, deles vandende blandt de virksomheder, som har været i dialog med kommunens embedsværk. I 50 % af virksomhederne har kontakten levet op til forventningerne. I 50 % har det ikke været tilfældet.

Tilfredshed med markedsføring af kommunen
Virksomhederne er også blevet bedt om at vurdere kommunens evne til at tiltrække og fastholde virksomheder og borgere. Ca. en tredjedel er tilfredse med indsatsen over for virksomhederne, mens 44 procent er tilfredse med bestræbelserne på at tiltrække nye borgere. Blandt de utilfredse efterspørges mere markedsføring både i forhold til nye borgere og virksomheder.

– Vi er helt med på, at vi skal markedsføre os. Derfor gennemfører vi også netop nu en branding-kampagne med navnet ”Velkommen blandt venner”. Vi er i hård konkurrence om vækst, og kvalificeret arbejdskraft, og det kræver en aktiv indsats at gøre sig gældende, siger Søren Kjærsgaard, der samtidig glæder sig over, at 4/5 af virksomhederne er tilfredse med kommunens velfærdsydelser.

For borgmesteren er tilfredshed med børnepasning, skolegang og fritidstilbud afgørende i konkurrencen om at tiltrække den bedste arbejdskraft.

Virksomhederne giver ifølge undersøgelsen da også meget klart udtryk for, at der er behov for kvalificeret arbejdskraft. Hele 90 procent af virksomhederne svarer, at det enten har stor eller nogen betydning for drift og vækstpotentialet, at der er adgang til kvalificeret arbejdskraft.

I den forbindelse er det også et opmærksomhedspunkt, når 47 procent af virksomhederne enten ikke finder det relevant eller ikke ved, hvad de skal svare på en række spørgsmål om jobformidling via jobcentret.

– Jeg tror faktisk, vi kan tilbyde virksomhederne mere, end de aner. Så det er i hvert fald et resultat, der får mig til at tænke, at jobcentret og i øvrigt alle andre med kontakt til erhvervslivet, skal fortsætte det gode opsøgende arbejde, siger borgmesteren.

Erhvervslivet utilfredse med vejene – men mange ved ikke noget om kollektivtrafik
Selvom der ifølge rapporten er stor tilfredshed i virksomhederne med adgangsvejene til egen virksomhed, så er op mod hver tredje utilfredse med vejenes kvalitet.

25% af de adspurgte var utilfredse eller meget utilfredse med adgangen til deres virksomhed med kollektiv transport, 22% var utilfredse med prisen på den kollektive trafik og 21 procent var utilfredse med hyppigheden af afgange.

Men samtidig var der mange virksomheder som udtrykker en manglende viden eller relevans i forhold til den kollektive trafik. Hele 56% melder om manglende viden eller ingen relevans i forhold til prisen på den kollektive trafik og 54% om hyppigheden om manglende viden eller ingen relevans i forhold til afgangene og 34% melder om manglende viden eller ingen relevans i forhold til adgang til virksomhedne med offentlig transport.

Erhvervskonference i Kuben
I morgen torsdag holder Holbæk Kommune og Holbæk Erhvervsforum en erhvervskonference, hvor virksomhedsundersøgelsen blandt andet vil blive fremlagt. For Søren Kjærsgaard er det endnu en mulighed for at udvikle dialogen.

– Vi mener det alvorligt, når vi siger, at vi vil dialogen. Derfor håber jeg også, at vi kan få gang i en god debat. Meget gerne med udgangspunkt i virksomhedsundersøgelsen, siger borgmester Søren Kjærsgaard.