24. februar 2024

Sparekassen Sjællandhar har tilbudt aktionærerne i Faaborg Sparekasse at indfri deres aktier. Arkiv foto: Rolf Larsen.

Sparekassen Sjællandhar fået en pris fra Dansk Handicap Forbund for at beholde en medarbejder med handicap. Arkiv foto: Rolf Larsen.

Sparekassen Sjælland i Holbæk har fået en pris for rummelighed af Dansk Handicap Forbund.

Over 30.000 personer med handicap har ikke noget job, selvom de ønsker at arbejde. Og hvis man er på arbejdsmarkedet og får et handicap, kan man let blive fyret, hvis man ikke længere kan bestride sit job som tidligere. Men i Sparekassen Sjælland gjorde man alt for at beholde en medarbejder, der fik et alvorligt handicap.

Dansk Handicap Forbund uddeler hvert andet år på sin kongres en pris til en virksomhed, som gør noget særligt for at fremme det rummelige arbejdsmarked. Det har Sparekassen Sjælland gjort overfor Kenneth Kjær Østergaard. Han kom i lære i 2004 og blev siden fastansat og var med på bankens talenthold. I 2008 fik hen sclerose og efter nogle lange sygeperioder, er det endt med, at han i dag kan arbejde 18 timer pr. uge. Efter sin sygdom hjalp banken ham med at blive flyttet til hovedsædet, hvor han nu arbejder i et fleksjob. HR-afdelingen i sparekassen har fra første dag bakket ham op, og kommunen har også været imødekommede.

Kenneth Kjær Østergaard mener ikke, at han ville være på arbejdsmarkedet, hvis ikke arbejdspladsen havde gjort en særlig indsats.

Sparekassen Sjælland oplyser, at man har bakket ham op, dels fordi han er en dygtig medarbejder med en stor viden, dels fordi sparekassens kultur er at værne om deres medarbejdere. Sparekassen Sjælland har i dag tre personer i fleksjob. Alle tre er fastholdelsesfleksjob.

Dansk Handicap Forbunds arbejdsmarkedspolitiske udvalg håber på, at flere virksomheder vil indføre en lignende rummelighed i sin personalepolitik – både over for egne medarbejdere, men også over for nye. På den måde medvirker de til at nedbryde myter om mennesker med handicap i forhold til arbejdsmarkedet.

Arbejdsmarkedsprisen består af et unika glasfad fra Glaskompagniet udført af glaskunstenren Hanne Vilhelmsen. Prisen er symbolsk og ment som et skulderklap til en virksomhed, der gør en forskel. Det er tredje gang, prisen uddeles.