24. juni 2024

Udvalget for Miljø, energi og udvikling i Region Sjælland har vedtaget at nedlægge flere afgange på busruterne 228 og 420R.

Nedlæggelserne vil betyde et samlet tab af passagerer på de to ruter på 37.500.

Ved at fjerne buskørslen for de 37.500 passagerer forventer Region Sjælland en besparelse på 2 millioner kroner.

Udvalgets indstilling, skal behandles af Regionsrådet.

Nu vil de berørte kommuner – herunder Holbæk – blive orienteret om udvalgets indstilling, og kommunernes bemærkninger kan så indgå i Regionrådets behandling af sagen den 1. November.

Holbæk, Lejre og Frederikssund kommuner, Region Hovedstaden og trafikselskabet Movia vil få en henvendelse fra regionen med henblik på at vurdere, om der kan etableres en mere optimal kørsel i området, med udgangspunkt i forslaget til besparelse på rute 228.

Tema: Nedskæringer på vej: Regionen blæser på 37.500 passagerer