18. juni 2024

Torsdag er der håndarbejdets dag på Holbæk Museum. Foto: Mogens Engelund.

Holbæk Museum er blandt de fem sjællandske museer, der overvejer at slå pjalterne sammen. Foto: Mogens Engelund.
Fem sjællandske museer – blandt dem Holbæk Museum – går med tanker om atfusionere for at kunne forske og formidle på den mest moderne og nærværende måde.

De sjællandske museer ønsker ikke at blive hægtet af, når statslige krav og nye kvalitetsbevidste gæster stiller stadig større krav til moderne formidling og udstillinger med højt fagligt niveau. Derfor arbejder de, ifølge museumsleder Eskil Vagn Olsen fra Holbæk Museum, med muligheden for en fusion af museerne på Midt- og Vestsjælland:

– Sammen vil museerne få flere kræfter og bedre muligheder for berigende samarbejder både nationalt og internationalt. En større og stærkere organisation med velfungerende lokale museumshuse vil sikre øget synlighed og gennemslagskraft, blandt andet i form af endnu flere spændende aktiviteter og udstillinger – alt sammen til glæde for vores brugere, fortæller Eskil Vagn Olsen.

Museumslederen fortæller desuden, at en fusion vil give både fagligt og økonomisk overskud til at opgradere forskningen og formidlingen. Virtuelle løsninger, hvor gæsterne via moderne teknik kan gå på opdagelse i historien, er et af eksemplerne på fremtidens formidling. Hertil kommer en stærkere skole- og børnetjeneste, der kan tage aktuelle emner op og på den måde ramme lige ind i målgruppens interesser.

Skarpere profil
I Holbæk Kommune ser borgmester Søren Kjærsgaard positivt på planerne om en fusion:

– Et samlet museum bliver en stærk kulturattraktion med unikke oplevelser og viden om vores område. Det betyder noget for gæsterne, og derfor er jeg sikker på, at et fælles museum med en stærk profil kan tiltrække endnu flere turister til vores region, pointerer han.

Stærke sammen
Statens krav til forskning på de lokale museer bliver fortsat mere specifikke, både hvad angår temaer og faglig kvalitet. Kan museerne ikke leve op til kravene, forsvinder forskningsopgaverne og dermed også viden og job. Bestyrelsesformanden for Holbæk Museum, Michael Abel, forklarer, at man meget nødigt ser den situation og derfor arbejder på selv at byde ind og være med til at skabe museernes fremtid:

– Vi sætter os ikke bare ned og venter på at staten bestemmer, vi vil selv være med til at sikre bevarelsen af vores kulturarv. Vi har meget fokus på formidling, men er der ikke noget at formidle, giver det jo ikke mening – derfor lægger vi også stor vægt på forskningsdelen. Og min klare opfattelse er, at vi bedst løser den opgave i fællesskab mellem museerne på Sjælland.

Synergi i balance
Museerne har i samarbejde med Kommunernes Landsforening lavet en undersøgelse af mulighederne for en fusion. Fokus har været på at sikre den rette balance mellem den lokale forankring og gevinsterne ved en sammenlægning.

– Selvom der er rigtig mange gode synergieffekter ved en sammenlægning, ligger det os meget på sinde, at vi ikke taber det lokale engagement. Overalt i regionen er der gode frivillige og andre støtter, og dem vil vi gerne passe på, ligesom vi er optaget af, at en fusion skal komme både store og små steder til gavn, understreger Michael Abel.

Den 11. oktober mødes museumsbestyrelser, museumsledere, kommunale embedsmænd og politikere til en konference, hvor KLs oplæg til en fusion skal præsenteres og vurderes.

Herefter skal først museumsbestyrelserne og siden kommunerne tage stilling til fusionen. Det er afgørende, at de nødvendige principbeslutninger er på plads inden årsskiftet, da det betyder, at museerne kan fortsætte med en mere fordelagtig samarbejdsaftale med staten.

Fakta boks
Med i arbejdet omkring en fusion er: Holbæk Museum, Kalundborg Museum, Museum Odsherred, Ringsted Museum og Sydvestsjællands Museum (i forvejen en fusion af Sorø Museum, Slagelse Museum og Skælskør Bymuseum).