19. juli 2024

Foto: Politi.dk

Politiet kontrollerer cykler og knallerter i denne uge. Foto: Politi.dk

I dag går politiet igang med en landsdækkende kontrol rettet mod cyklisters og knallertkøreres adfærd i trafikken.

Hos cyklisterne er det især manglende på cyklen i lygtetændingstiden, kørsel over for rødt lys, kørsel på fortov, og lignende trafikfarlig og generende adfærd.

Knallertkontrol
Politiets knallertkontrollerne vil blive rettet mod knallerter, der kan køre hurtigere end tilladt. Knallertkørsel med hastigheder over det tilladte udgør nemlig en væsentlig risiko for føreren selv og for medtrafikanterne, ligesom det kan skabe utryghed for cyklister og gående, og ofte er ledsaget af øgede støjgener for omkringboende.

Til at måle knallerternes maksimalhastigheder vil politiet bruge mobile rullefelter, så man kan måle knallertens hastighed på stedet. Rullefelterne har været i brug siden oktober 2008 og ved en tilsvarende kontrol i uge 19 i 2012 anvendtes de til at konstatere, at 223 knallerter kunne køre hurtigere end tilladt.

Kontrollen varer til og med fredag den 28. september 2012