23. juni 2024

Unge laver kulturevents for unge. Det er grundtanken bag Holbæk Kommunes kulturcrew. Tiltaget var en succes i sidste skoleår, og nu bliver stafetten givet videre til et nyt crew.

Kulturcrew består af elever fra de ældste klasser, og de skal stå for forskellige kulturelle arrangementer på deres skole. Det kan være kunstnerbesøg og skolearrangementer som teater, dans og koncerter.

Sidste år deltog Tuse og Svinninge skoler som de første i ordningen, men i år bliver der udvidet med endnu tre skoler. Sofielundskolen, Isefjordskolen og Elverdamskolen får således også mulighed for at deltage, og hver skole skal nu rekruttere seks til tolv elever, som i det kommende skoleår skal løfte opgaver som arrangementsplanlægning, vært, lys og lyd samt PR.

De unge skal dermed bidrage aktivt, og de får også mulighed for at deltage i workshops og ved besøg på forskellige kulturinstitutioner. De enkelte kulturcrews har desuden mulighed for at deltage i den årlige teaterfestival for børn og unge, hvor der bliver valgt forestillinger til den kommende sæsons skoleforestillinger. Dermed får de indflydelse, men også en masse erfaring og ny viden, som kan bruges på skolen og senere i livet.

Voksne ved ikke alt
Kulturcrew’et skal også være med til at udvælge og udvikle kulturtilbud i Holbæk Kommune. Emrah Tuncer, der er formand for Udvalget for Kultur og Fritid, forklarer, at det skyldes en tro på de unges kompetencer:

– Vi voksne ved ikke alt. Slet ikke hvad der rør sig i hovedet på de unge. Derfor vil vi gerne lade de unge lave arrangementer for hinanden og på deres egne præmisser. Vi kan jo se, at mange unge ikke bruger de konventionelle kulturtilbud, og vi håber, kulturcrew’et kan gøre os bedre til at ramme deres interesser, siger han.

Arbejdet med at inddrage og dygtiggøre de unge ligger i klar forlængelse af kommunens kultur- og fritidspolitik, hvor fokus netop er på at styrke selvorganiserede aktiviteter og fremme kultur med og ikke blot kultur for borgerne.

Kompetente kulturambassadører
Louise Ellehammer, der er kulturkonsulent på børne- og ungeområdet, understreger, at ordningen kommer mange unge til gode:

– Med denne her ordning kan vi værdsætte elever med for eksempel sociale, tekniske eller visuelle kompetencer og samtidig gøre dem endnu dygtigere. Det er til glæde for dem selv, men også for hele kulturlivet i Holbæk Kommune, for de kommer til at fungere som rollemodeller og kulturambassadører over for andre unge.

Hun forklarer også, at en af hendes opgaver er at binde de forskellige aktører og initiativer sammen, så flest mulige får glæde af aktiviteter og kompetencer. Derfor er der meget fokus på, at sidste års kulturcrew får givet deres viden videre til dette års crew. Og sådan skal det gerne fortsætte også i årene fremover, så der sættes gang i en videnskæde, som hele tiden bliver stærkere.

I dag er der workshop med sidste års crews og i morgen er der intromøde med de nye skoler.