15. april 2024

Holbæk Kommune har de seneste tre år fået stadig flere unge i uddannelse og nærmer sig nu målet om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse.

Undervisningsministeriet har netop offentliggjort sine fremskrevne forventninger til uddannelsesniveauet for den ungdomsårgang, der afsluttede 9. klasse i 2010.

I Holbæk Kommune er der markante forbedringer at spore. Siden opgørelsen sidste år er andelen af unge, der får en ungdomsuddannelse, steget fra 86,6 procent til knap 90 procent. Går man tilbage til den ungdomsårgang, der afsluttede 9. klasse i 2008, var man helt nede på 82,9 procent, der fik en ungdomsuddannelse.  

Det glæder formanden for Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse i Holbæk Kommune:

– Vi har igennem flere år oplevet en rigtig positiv udvikling, og nu begynder vi virkelig at kunne øjne det nationale mål om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Det er meget positivt, siger Kenny Jensby.

Holbæk Kommune lå tidligere under landsgennemsnittet, men er med de nyeste målinger kommet på niveau med gennemsnittet for hele landet.


Undervisningsministeriets rapport viser desuden, at 50 procent af de unge i Holbæk Kommune, der afsluttede 9. klasse i 2010, kan forvente at få en videregående uddannelse. Her er det nationale mål 60 procent i 2020.

– Det er et langt sejt træk. Men ungdomsuddannelsen er adgangsbilletten til både de videregående og lange videregående uddannelser. Derfor glæder vi os også meget over vores fremgang. Det er et rigtig stort skridt i den rigtige retning, siger Kenny Jensby.
Men udvalgsformanden understreger, at indfrielsen af de nationale mål fortsat kræver hårdt arbejde.

– Vi skal arbejde målrettet videre med udviklingen af vores folkeskoler, så de unge er klædt så godt på til uddannelse som muligt. Samtidig er det vigtigt, at vi hele tiden bliver bedre til at fastholde de unge i uddannelsessystemet og forhindre frafald, slutter Kenny Jensby.