30. maj 2024

I den kommende tid vil kommunens rottebekæmper bl.a. besøge landbrugsejendomme. Foto: Hans-Jörg Hellwig (CC BY-SA 3.0)

I den kommende tid vil kommunens rottebekæmper bl.a. besøge landbrugsejendomme. Foto: Hans-Jörg Hellwig (CC BY-SA 3.0)

I de næste par måneder vil alle ejendomme i landzone samt landbrug i byzone få besøg af kommunens rottebekæmper.

Rotten er et alvorligt skadedyr, der årligt ødelægger for millioner af kroner. Rotten æder og inficerer fødevarer til både dyr og mennesker, og ødelægger kloakrør, husinventar, elinstallationer m.m. Desuden bærer rotten smitsomme sygdomme – og nogle af disse kan være livsfarlige for mennesker.

Rottebekæmperen vil personligt kontakte ejer eller lejer på ejendommen, men træffes der ikke nogen hjemme, bliver der afleveret en seddel med angivelse af, hvor man skal henvende sig i den kommunale forvaltning, hvis man har rotter.

Hvis rottebekæmperen finder rotter på ejendommen, vil man gå igang med rottebekæmpelse.

I byzoneområder og sommerhusområder vil der kun ske rottebekæmpelse, hvis man hen­vender sig til kom­munen.