19. april 2024

Arkivfoto: Rolf Larsen.

Holbæks ældste børnehave, Folkebørnehaven, lukker. Foto: Rolf Larsen.
Holbæk Kommunes ældste børneinstitution, Folkebørnehaven, der holder til i to bygninger i Rolighedsstræde 2 og 5, er ved at være utidssvarende. Mange af de praktiske forhold lever ikke længere op til dagens standard – f.eks. er det upraktisk, at Rolighedsstræde adskiller de to bygninger. Holbæk Kommune planlægger derfor at bruge bygningerne til andre formål.

– Det betyder, at vi i samråd med forældrene vil tilbyde deres børn pasning i én af vores andre institutioner i Børnedistrikt Holbæk Øst. Planen er, at flytningen så vidt muligt skal ske senest den 1. januar 2013, siger Christian de la Porte Simonsen, der er chef for dagtilbud og læring.

Folkebørnehaven er delt i to bygninger på hver sin side af Rolighedsstræde. Her er det Rolighedsstræde nr. 5. Foto: Rolf Larsen.
– Vi er meget opmærksomme på, at flytningen skal ske med størst mulig hensyntagen til det enkelte barn og eventuelle søskende. Derfor planlægger vi, at børn og medarbejdere flyttes gruppevis. På den måde bevarer det enkelte barn sin tilknytning til netop de børn og voksne, som barnet i forvejen er fortrolig med.

Tæt samarbejde med forældrene
Holbæk Kommune vil hurtigst muligt – og senest 1. oktober – give hver familie et konkret forslag til det enkelte barns fremtidige plads. Selve flytteprocessen vil ske i tæt samarbejde med hvert enkelt barns forældre.

Christian de la Porte Simonsen understreger, at der indtil videre er tale om et forslag. Udvalget for Børn, unge og familier behandler sagen politisk tirsdag d. 25. september. I den anledning inviterer kommunen Folkebørnehavens forældreråd, bestyrelse og MED-udvalget i Distrikt Øst til en orientering torsdag d. 13. september.

Hvis Udvalget for Børn, unge og familier beslutter at gå videre med planerne, vil forslaget blive sendt i offentlig høring. Forældrene til børnene i Folkebørnehaven indbydes til et orienterende møde torsdag d. 20. september. Udvalget for Børn, unge og familier træffer den endelige beslutning på sit møde tirsdag d. 30. oktober 2012.

Hverken Rolighedsstræde 5 eller 2, som ses her på billedet, lever op til dagens standarder. Foto: Rolf Larsen.

Rolig overflytning af børn og personale
– Folkebørnehaven er en rigtig god institution med et engageret og dygtigt personale, men de praktiske forhold lever ikke op til dagens krav. Det gælder både bygningernes standard og de pædagogiske rammer for 0-5 års børn, understreger Agnete Dreier (F), der er formand for Udvalget for Børn, unge og familier.

– Da børnetallet falder år for år, vil vi få svært ved at fastholde et ”bæredygtigt” børnehus i Rolighedsstræde. Det gælder både fagligt set og økonomisk. Vi har derfor planer om at benytte bygningerne til andre formål på børne- og ungeområdet.

– I Holbæk Kommune vil vi fortsat bestræbe os på at tilbyde den bedst mulige børnepasning. Det betyder, at vi skal være forudseende og bruge pengene fornuftigt. Derfor handler vi i tide, så overflytningen af børn og personale kan ske i et roligt tempo, siger Agnete Dreier.

1 thought on “Holbæks ældste børnehave lukker

Comments are closed.