24. juni 2024

Nu lukker Holbæk Kommune op for den nyetablerede talentpulje, som indeholder 300.000 kroner til fordeling blandt unge, der er dedikerede til deres talent og samtidig inspirerer andre.

Holbæk Kommune er fuld af dygtige, unge mennesker. Nogle kan noget helt særligt på en scene, mens andre mestrer en sportsgren, et instrument eller noget tredje. For at drive talentet videre til for eksempel en professionel karriere, er der brug for mange timers træning, men også masser af opbakning og støtte.

Holbæk Kommune vil gerne bakke talenterne op, derfor er der etableret et talentråd og en talentpulje på 300.000 kroner om året. Talenterne kan således få støtte til eksempelvis mentorordninger og deltagelse i konkurrencer, koncerter, udstillinger eller uddannelse.

Fokus på udvikling
Talentpuljen er et led i kommunens strategi for at udvikle de lokale talenter. Strategien indgår i kommunens kultur- og fritidspolitik, og der lægges vægt på, at det enkelte barn i højere grad får mulighed for at arbejde med netop dets interesseområder, og at der bliver skabt bedre og mere fleksible rammer for, at talenter kan udvikle sig.
Emrah Tuncer, der er formand for Udvalget for Kultur og Fritid, forklarer, at puljen indgår i dette arbejde og at den har flere formål; den skal både give den enkelte bedre muligheder, men også styrke talentudviklingen generelt:
– Når pengene skal fordeles, vil vi lægge vægt på, at de går til nogle unge, der både er dygtige inden for deres felt, men som også inspirerer andre ved deres gode eksempel eller ved eksempelvis at instruere andre børn og unge, siger han.

Kvalificerede indstillinger
Kun instruktører, trænere og andre med særlig indsigt på det enkelte felt kan indstille kandidater til talentstøtte. Jakob Bech Andersen, der er formand for Holbæk Kommunes talentråd, forklarer, at man med denne regel har forsøgt at sikre kvalificerede og velbegrundede ansøgninger:

– Talentstøtten er ikke til alle og enhver, og vi er meget optaget af at finde de unge, der kan få mest ud af pengene og hvis talent virkelig berettiger til denne økonomiske håndsrækning. Derfor skal argumentationen være i orden og bygge på indsigt og viden om det pågældende område, siger han.

Samtidig er det afgørende, at de unge også passer deres skole eller uddannelse, så de udvikler sig som hele mennesker. Derfor skal indstillingen også indeholde en udtalelse fra den unges uddannelsessted.

Afgørelse i november
Talentpuljen bliver fordelt ved Udvalget for Kultur og Fritids møde den 19. november, men allerede den 15. november vil Talentrådet komme med deres anbefalinger til, hvem der skal have økonomisk støtte.

Jakob Bech Andersen forklarer, at det vil ske på baggrund af en række fordelingskriterier:

– Pengene bliver primært givet til børn og unge mellem 13 og 22 år, og herudover lægger vi blandt andet vægt på, at de er dedikerede til deres talent og indstillet på at indgå i et udviklingsforløb, der rækker to til tre år frem, forklarer han.

Hvis ikke udvalget og talentrådet finder, at der er grundlag for at uddele hele puljen, bliver pengene overført til næste ansøgningsrunde i februar.