23. juni 2024

Holbæk Kommune deltager i et kontrolleret forsøg, som skal dokumentere, om udsatte unge uden uddannelse har gavn af at få en mentor.

200 unge ledige fra Holbæk Kommune deltager frem til december 2013 i et kontrolleret forsøg, der skal vise, hvilken effekt det har at lade unge ledige få hjælp fra en mentor. Alle 200 vil få den sædvanlige hjælp fra jobcentret, mens halvdelen desuden vil få tilknyttet en mentor.

– En mentor er en erfaren person, som i kraft af uddannelse og egne erfaringer kan supplere den hjælp, som unge ledige får af jobcentret og kommunen, forklarer mentorkoordinator Amalie Maj Sørensen Sommer, Holbæk Kommune.

– Støtten kan f.eks. bestå i at hjælpe med at overvinde de forhindringer, som normalt betyder, at unge dropper uddannelse og job – eller slet ikke kommer i gang. Mentoren kan hjælpe med at skabe struktur på hverdagen, så vedkommende gennemfører en uddannelse eller får et job.

Arbejdsmarkedsstyrelsen står for projektet, der ud over Holbæk omfatter 12 andre kommuner. Målgruppen for projektet er kontanthjælpsmodtagere under 30 år og uden kompetencegivende uddannelse (matchgruppe 2 – ”de indsatsklare”).

Et ekstra tilbud – ingen tvang
Hver kommune udtager 200 unge til forsøget. Et it-system udvælger helt tilfældigt de 100 unge, som i første omgang får tilbudt hjælp fra en mentor. Det er helt frivilligt, om man vil sige nej tak.

– Mentorstøtten bliver noget, der virkelig rykker. Kravet vil bl.a. være, at den unge og mentoren har kontakt med hinanden mindst én gang om ugen. Denne tætte kontakt skal skabe et fortroligt forhold mellem den unge og mentoren.

Amalie Maj Sørensen Sommer understreger, at ingen af de resterende 100 unge vil blive stillet ringere end ellers som følge af projektet. De får den sædvanlige hjælp.

Mentorerne har typisk en socialfaglig baggrund eller erfaringer fra undervisning og coaching. I Holbæk Kommune vil mentorprojektet være forankret i kommunens kompetencecenter, som råder over mentorkorpset. Projektet bliver i 2013 evalueret eksternt af Rambøll Management.