12. juli 2024

I tre år har bilisterne på Holbækmotorvejen måtte leve med omfattende vejarbejder. Men nu er det slut.

I weekenden får trafikanterne ny asfalt at køre på – og så kan Vejdirektoratet åbne op for det sidste stykke af udbygningen af Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest. Det drejer sig om delstrækningen på 5 km mellem Vindingevej og Lindenborgvej / Roskilde Vest.

I denne weekend bliver Holbæk Motorvejen færdig. Foto: Vejdirektoratet.

Der vil så også være tre kørespor i hver retning på denne strækning, og der vil være en parallelrampe fra Ringstedvej til Køgevej.

Dermed er hele den ca. 11 km lange udbygning åben for trafik over et år tidligere end planlagt.

Motorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest er meget belastet i myldretiden, og når den udbyggede motorvejsstrækning nu åbnes, vil det give et gevaldigt løft i fremkommeligheden i hele regionen.

– Vi har henover sommeren arbejdet på højtryk for at få vejen klar i starten af august. Det har krævet lidt ekstra af bilisternes tålmodighed, men det er lykkedes. Når nu pendlerne vender tilbage efter sommerferien mandag morgen den 6. august, vil det altså være på en nyudbygget motorvej i fuld kørebredde, med støjdæmpende asfalt og 110 km/t, siger Jens Holmboe, der er anlægsdirektør i Vejdirektoratet.

Herefter mangler kun mindre arbejder og lidt finpudsning, som vi vil kunne udføre uden større gene for bilisterne, herunder også de sidste arbejder på Køgevej og Lindenborgvej, der afsluttes i løbet af august 2012.

Om udbygningen
Holbækmotorvejen syd for Roskilde er en af de mest trafikerede motorveje med omkring 70.000 bilister i døgnet. Strækningen mellem Fløng og Roskilde Vest er særligt belastet, og arbejdet med at udbygge med et ekstra kørespor i hver retning på den 11 km lange strækning har været i gang siden juli 2009.

Holbækmotorvejen mellem Fløng og Roskilde Vest er nu udbygget fra i alt fire til otte kørespor igennem Fløng mellem Baldersbrønde og Hedelandsvej, og fra fire til seks kørespor på den øvrige strækning mellem Hedelandsvej og Roskilde Vest.