23. juni 2024

Nu køber Holbæk Kommune det tidlgiere Vej- og Bromuseum.Foto: Rolf Larsen.

Byrådsmedlem og medlem af Vej og Bro museets bestyrelse Jørgen Topsøe Jensen håber fortsat at der findes en løsning for Vej og Bromuseet. Foto: Rolf Larsen.

Medlem af bestyrelsen i Danmarks Vej og Bromuseum, Jørgen Topsøe Jensen, er ærgelig over den drejning, som tingene har taget for museet.

Uden tilskuddet fra Transportministeriet, kan museet ikke drives videre, med mindre der findes en løsning. Og indtil videre, er det ikke lykkedes museets bestyrelse at finde den.

-Jeg er optimist, siger Jørgen Topsøe, der mener at det må kunne lykkes at finde en løsning, som er acceptabel for alle parter.

Jørgen Topsøe Jensen: – Jeg er optimist. Arkivfoto: Rolf Larsen.

Jørgen Topsøe Jensen er medlem af Holbæk Byråd for Socialdemokraterne, medlem af Udvalget for Kultur og Fritid og så er han udpeget af Holbæk Kommune til at siddet i museets bestyrelse. Han har altså ikke kun museets interesser at tænke på, men også kommunens. Og kommunen er også interesseret i at vide, hvad der skal ske fremover.

– Hvad skal der ske med bygningerne? Transportministeriet ejer bygningerne men jorden de står på, er lejet af kommunen på en 30 års kontrakt, fortæller Jørgen Topsøe.

Med inspiration fra en gammel vise med Osvald Helmuth, hvor han tilbyder den daværende sovjetiske leder Bulganin og amerikanske præsident Eisenhower at de kan mødes hos ham, kunne Jørgen Topsøe godt ønske sig noget lignende:

– Jeg kunne godt tænke mig hvis transportministeren og borgmesteren kom hjem i min baghave til en kop kaffe, og vi så kunne snakke om tingene. Måske vi så sammen kunne finde en løsning.

Læs også: Museum opgiver løsning med frivillige