19. maj 2024

Danmarks Naturfrednignsforening, DN, ønsker at får et eftersyn og sikring af rørledninger og olielagre efter flere tyverier – senest i Knabstrup.

Det er ikke kun i Knabstrup, at olietyve har været på spil. Forsvaret oplyser i dag, at man har mistanke om tyveri af olie fra forsvarets olieledning i Jylland.

Mistanken koncentrerer sig om nogle tilfælde over de seneste fire måneder, hvor Forsvarets Materieltjeneste (FMT) har observeret kortvarige trykfald på olieledningen. Årsagen til trykfaldene er blevet grundigt undersøgt igennem de seneste måneder, og derfor kan det bl.a. udelukkes, at trykfaldene skyldes lækage. Derfor mistænker forsvaret nu, at årsagen kan skyldes tyveri.

Efter det mandag aften blev opdaget, at der lækkede dieselolie ud i et større område i Knabstrup, vil Danmarks Naturfrednignsforening have handling:

– På sigt skal vi udfase rørledninger og olielagre i takt med at vedvarende energi fylder mere af den danske forsyning. Men frem til da må vi sikre os, at de eksisterende anlæg er sikret mod tyveri og deraf følgende potentielle miljøkatastrofer, siger Sine Beuse Fauerby, miljøfaglig medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening.

Læs: Alt om olieforureningen i Knabstrup