12. juli 2024

Karen Orø - den store trækfærge - må vente med at komme i dok pga. udsigten til blæsevejr. Foto: Rolf Larsen

Trækfærgen til Orø fylder 50 år. Foto: Rolf Larsen

Den 6 juli 2012 er det 50 år siden Trækfærgen til Orø blev indviet.

Det var den navnkundige færgemand Niels Peter Jensen, Peter Færgemand eller FærgePeter som han oftest blev kaldt, der var initiativtager.

Østre Færgejolle med Albert Leonhardt sidst i 1950erne. Privatfoto.

Men forud for dette var gået flere års forhandlinger med Orø Sogneråd, Ferslev Sogneråd og Holbæk Amt, og befolkningen på Orø var også forsøgt inddraget med tilbud om at tegne aktier. Men resultatet var negativt. Orø Sogneråd var klar over behovet for en bilfærge, men besluttede sig for at bygge en ny bilfærge på Orø-Holbæk overfarten og den blev indsat på ruten 1958.

Peter Færgemand var derfor nødsaget til at finde andre muligheder for økonomisk støtte og det medførte at der blev dannet et aktieselskab ”Østre Færge A/S”.

Østre Færge. Privatfoto.
6 private investorer incl. FærgePeter rejste den nødvendige kapital.

FærgePeter fandt pengene ved at sælge jorden på sit lille husmandsbrug til udstykning af sommerhusgrunde. Og man gik hurtigt i gang med at etablere de nødvendige moleanlæg og bygge den første trækfærge der kom til at hedde ”Østre Færge”, som fortsat sejler på ruten og således også kan fejre 50 års jubilæum.

Det blev en overmåde stor succes der allerede den følgende strenge isvinter 1962-63 bestod sin prøve. ”Østre Færge” havde ingen problemer med at gennemføre sejladsen, men Orø-Holbæk overfarten måtte hurtigt give op overfor ismasserne.

Udstykningen af sommerhusgrunde tog fart i løbet af 1960erne, hvor hovedparten af Orøs ca 1100 sommerhusgrunde blev udstykket,og pendlertrafikken øgede kraftig, så 1978 blev der bygget en ny færge med plads til 60 biler. Den kom til at hedde ”Karen Orø” efter FærgePeters hustru Karen og den sejler fortsat på ruten.

Østre Færge, Bruno, Karen og Svend Jensen og søster i 1978. Privatfoto.

I 1987 købte Alex Jensen, Skibby, færgefarten, men der skete ingen større ændringer i færgedriften. FærgePeters søn, Svend Jensen, fortsatte som overfartsleder og skipper, et hverv som familien har indehavet fra 1700-tallet. Og han er, som faderen og bedstefaderen, blevet en kendt og værdsat person på øen, altid god for en god historie. Moleanlægget holdes på smukkeste vis til glæde for fastboende og turister.

”Østre Færge” er nu en veletableret, succesfuld virksomhed, og langt den vigtigste forbindelse til Orø. Den overfører omkring 300.000 biler og omkring 1 mill. Passagerer på årsbasis.

Dagen markeres med gratis transport af biler og passagerer lørdag den 7 juli. Lastbiler og busser dog undtaget.

På Orø Museum kan ses en lille udstilling af billeder fra indvielsen af trækfærgen 6 juli 1962.

Østre Færges første motorbåd. Privatfoto.