6. december 2023


I går trådte en ny lov i kraft, som giver SKAT fri adgang til din private grund.

SKAT kan med den nye lov i hånden gå ind på din grund uden en dommerkendelse og uden at have anmeldt sin ankomst først, og kræve at folk legitimerer sig, hvis de har mistanke til, at der foregår noget lusket bag hækken.

Mistanken kan f.eks. komme fra at der er et stillads eller byggematerialer ved huset.

Den nye lov giver dog ikke SKATs folk ret til at komme ind i huset.

Byggeplads skilte i indkørslen
De nye beføjelser for SKAT er en del af en lovpakke, som skal gøre det nemmere at stoppe sort arbejde. I lovpakken indgår også, at man fremover skal betale digitalt når man køber varer og tjenesteydelser for 10.000 kroner elle mere. Ellers risikerer man f.eks. at hænge på håndværkerens ubetalte moms.

Den nye lov kræver også, at virksomheder som bygger om, reparerer eller moderniserer en bolig, skal sætte skilte op, som fortæller hvem der udfører arbejdet, hvis det varer mere end 1 dag og koster mere end 50.000 kroner. Altså skal der fremover sættes ‘byggepladsskilte’ op ved f.eks. indkørslen.