29. februar 2024

Nyt mobilt internet skaffer hurtige forbindelser til dele af kommunen. Foto: Jesper von Staffeldt.

Nyt mobilt internet skaffer hurtige forbindelser til dele af kommunen. Foto: Jesper von Staffeldt.
En auktion over 800 MHz-frekvensbåndet til mobilt bredbånd, skaffer hurtigt internet til flere områder i Holbæk Kommune.

Auktionen blev vundet af TDC og af Telia og Telenords fælles selskab TT-netværke.

Det nye 800 MHz bredbånd er et af elementerne i regeringens bestræbelser på, at alle borgere og virksomheder skal have adgang til hurtigt internet med hastigheder på mindst 10 Mbit/s. Det nye bredbånd vil især forbedre dækningen i yderområder og det forventes at det vil give erhvervslivet bedre vilkår for at udnytte potentialet i den digitale økonomi til at skabe vækst og beskæftigelse.

I Holbæk Kommune er det områderne Regstrup, Store Merløse, Ugerløse og Jyderup, som får det nye hurtige internet. Ifølge aftalen skal det være klar senest ved udgangen af 2015.

– Det er meget vigtigt for mig, at borgere og virksomheder i alle dele af landet har adgang til en ordentlig bredbåndsforbindelse. Det er en grundforudsætning for vækst i vores samfund og er helt essentielt for en lang række erhverv såsom landbrug, sundhedssektoren og turisterhvervet. Sammenhængskraften i rigtig mange lokalsamfund har fået et løft, siger erhvervs- og vækstminiter Ole Sohn.

Penge til afskrivninger
Auktionen har i alt indbragt staten ca. 739 mio. kr. (739.267.000.kr.).

En del af auktionsprovenuet skal bruges til at finansiere aftalen om skattemæssige afskrivninger, der giver mulighed for, at virksomheder får nemmere ved at investere i fx nye maskiner eller digitale systemer. Det havde regeringen besluttet inden auktionen.

– Auktionen viser, at vi har en stærk og investeringsparat mobilbranche i Danmark, der understøtter regeringens ambitiøse digitale vækstdagsorden. Jeg er samtidig meget tilfreds med, at der er truffet beslutning om, at en del af de penge, som er kommet ind for salget af frekvenserne, skal skabe vækstmuligheder i erhvervslivet, siger Ole Sohn, der er rigtig glad for resultatet af auktionen.

– Jeg glæder mig rigtig meget over, at vi nu ikke alene har fundet vinderne i auktionen, men at vi også i fremtiden er helt i front med den teknologiske udvikling – i hele Danmark, slutter Erhvervs- og vækstminister Ole Sohn.

2 thoughts on “Hurtigt internet på vej til dele af kommunen

  1. Det er ikke længere bare en bonus ting at have bredbånd. En hurtig internetforbindelse er langt hen af vejen blevet grundlaget for at kunne fungere i samfundet (lettere overdrevet).

    Mange af de lektier vores børn skal lave afhænger af hurtigt internet, tilmelding og afmelding til det offentlige er rykket online og der er mange flere eksempler på dette.

    Det er godt at se vi kommer tættere på at rykke hurtigt bredbånd ud i alle Danmarks kommuner.

    Mvh. Andreas

  2. Endnu en gang er det nordlige Orø blevet glemt. Vi har sikkert den mest langsomme internetforbindelse i hele kommunen, men da vi ikke er så mange kunder, så er der ingen af teleselskaberne, der er interesseret i at gøre noget ved det. Vi har på en god dag ca. 2 Mb, og det er jo et stykke fra de 10 Mb. De 2 Mb er via de gamle kobberledninger, for det mobile bredbånd er umuligt at bruge heroppe. Vi er udkantsDanmarks udkant, og vi skal vel gå over til at bruge brevduer!

Comments are closed.