23. juni 2024

Udvalget for Klima og Miljø vil formentlig kræve, at en eventuel udvikler af Center Rosen omdanner Smedelundsgade i Holbæk til gågade. Grafik fra projektoplæg.

Udvalget for Klima og Miljø vil formentlig kræve, at en eventuel udvikler af Center Rosen omdanner Smedelundsgade i Holbæk til gågade. Grafik fra projektoplæg.
Udvalget for Klima og Miljø vil formentlig kræve, at en eventuel udvikler af Center Rosen omdanner Smedelundsgade i Holbæk til gågade.

På udvalgsmødet tirsdag den 19. juni skal politikerne tage stilling til det høringsmateriale, der skal sendes ud om et nyt indkøbs- og hotelkompleks i Smedelundsgade. Her forventes udvalget at stille krav om, at Smedelundsgade omdannes til gågade.

– Udvalget har i december bestilt en trafikundersøgelse, og en af konklusionerne er, at en gågade i Smedelundsgade vil flytte trafikken til ringvejen i stedet for gennem midtbyen. Det giver os mulighed for at skabe et roligere miljø på de gåendes præmisser, siger John Harpøth, der er formand for Udvalget for Klima og Miljø.

Borgmester Søren Kjærsgaard mener, at en udvidelse af gågaden vil skabe et bedre handelsmiljø i midtbyen.

– Hvis Center Rosen kan realiseres, og vi samtidig får gjort Smedelundsgade til en gågade, skaber det en større sammenhæng i vores bymidte. Det vil gøre det endnu mere attraktivt at foretage de daglige indkøb, men også at tage en større shoppe-tur i weekenden, siger Søren Kjærsgaard.

Udgiften til omlægningen af Smedelundsgade til gågade skal betales af udvikleren af Center Rosen.