28. maj 2024

Omkring 70 mennesker var mødt op til det første møde om Holbæk Arena. Foto: Holbæk Kommune

Omkring 70 mennesker var mødt op til det første møde om Holbæk Arena. Foto: Holbæk Kommune

Omkring 70 mennesker var med til opstartsmødet om Holbæk Arena. Deltagerne kom primært fra byens foreningsliv.

Kuben på Holbæk Seminarium var velbesøgt, da Holbæk Kommune og DGI-huse og haller i går holdt opstartsmøde om et nyt idrætscenter med arbejdstitlen Holbæk Arena.

Efter en kort indledning af Holbæk Kommunes borgmester, Søren Kjærsgaard, gav han ordet videre til DGI-huse og haller, der er hyret som konsulenter på projektet

Afdelingsdirektør, Per Nedergaard, pointerede det enestående i tanken om at samle en stor del af de eksisterende idrætsgrene på ét sted.

– Det er en helt unik situation, at starte på en bar mark. Det er fantastisk.

Herefter ridsede han tendenserne på idrætsområdet op og anbefalede de tilstedeværende at tænke alle livsfaser ind i det nye idrætscenter.

Input på papirflyvere
Projektleder Anders Seneca, ligeledes fra DGI-huse og haller, gjorde i sit indlæg klart, at der skulle tænkes ud af boksen:
Projektleder, DGI-huse og haller Anders Seneca bad de fremmødte om at sende deres ideer ned til ham som papirflyvere. Foto: Holbæk Kommune
– Det her projekt er så ambitiøst, at vi bliver nødt til at tænke nyt. Det spørgsmål, vi stiller, er ikke så meget hvilke faciliteter, der skal være, men hvad vi skal bruge dem til.

Og det spørgsmål rettede Anders Seneca straks ud i salen. Han uddelte pen og papir og bad alle lave en papirflyver. På den skulle hver enkelt skrive, hvad en ny idrætsby skulle bruges til, hvilke brugere, man skulle huske særligt på, og hvilke der ville være sværest at få med.

Holbæk Idrætsby?
Flere af de tilstedeværende nævnte, at et samlet idrætscenter skulle være et sted for hele familien, hvor mange forskellige idrætsgrene dyrkes samtidig, og hvor der var stor gennemsigtighed og åbenhed. I samme boldgade var der bred enighed om, at arbejdstitlen Holbæk Arena kan sende det forkerte signal.

Efter mødet udtalte borgmester Søren Kjærsgaard da også:

– Det var et rigtig godt møde med mange gode input. Men jeg lagde specielt mærke til, at nogle har svært ved at se sig i arbejdstitlen Holbæk Arena. I virkeligheden burde arbejdstitlen måske være Holbæk Idrætsby. For det var det, vi talte om på mødet.

Inden Anders Seneca bad publikum kaste deres papirflyvere ned til ham, opfordrede han til at deltage i det næste borgermøde den 27. juni 2012.