Dagtilbud skal tilpasses de nye skoledistrikter

Denne artikel er publiceret den 20. april 2012 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Dagtilbudende i kommunen skal tilpasses de nye skoledistrikter. Arkiv foto: Rolf Larsen.


Holbæk Kommunes nuværende 20 skoledistrikter samles til august i otte nye distrikter. De lokale pasningstilbud følger formentlig efter inden for en overskuelig fremtid.

Siden 2008 har Holbæk Kommune haft samme distriktsgrænser for skoler og dagtilbud. De gode erfaringer herfra gør det naturligt at tilpasse dagtilbudsdistrikterne til den nye struktur på skoleområdet. De nye dagtilbudsgrænser vil kunne træde i kraft til nytår.

Udvalget for Børn tager tirsdag den 24. april stilling til et forslag om en tilpasning på dagtilbudsområdet. Hvis udvalget godkender forslaget, bliver det behandlet i byrådet. Herefter vil det blive sendt til høring i forældrebestyrelser, medarbejderudvalg og hovedudvalg.

– Når dagtilbudsdistrikterne følger skoledistriktsgrænserne, er det med til at give børnene en tryg overgang fra dagtilbud til starten i folkeskolen. Derfor er det oplagt at gennemføre forslaget, siger udvalgets formand, Agnete Dreier.

Fortsat lokal ledelse
Agnete Dreier understreger, at princippet om lokal administration fastholdes. Det betyder, at dagtilbuddene i de otte nye distrikter følger skolestrukturen.

– Ledelsesopgaverne i de enkelte distrikter bliver organiseret med pædagogiske ledere af de enkelte børnehuse i distriktet og én leder af distriktet. Det vil sikre lokal nærledelse i forhold til pædagogik og personale, fastslår Agnete Dreier og tilføjer:

– Vi har tradition for et tæt samarbejde mellem skole og dagtilbud – den succes skal vi bygge videre på til gavn for børn, personale, pædagogik og trivsel. Vi fastholder naturligvis også princippet om, at børn fortsat vil få tilbudt plads, der hvor de bor.

Leave a Reply