29. november 2023

Holbæk Kommune rensede tidligere på året Tuse Å – og det mødte stor kritik fra både de lokale lystfiskere og Dansk Naturfredningsforening, fordi rensningen bl.a. gik ud over fiskene.

Men nu vil kommunen forsøge at råde bod på det og lægge sten ud i åen.

Det var et enigt Klima og Miljø Udvalg som har taget beslutningen.

Udvalget tog emnet op som opfølgning på et møde i sidste uge med kommunens vandsynsgrupper. I disse grupper sidder repræsentanter for både landbruget, Å-lavet, lystfiskerne og Danmarks Naturfredningsforening, og der var fra flere sider hård kritik af kommunens oprensning af å-strækningen fra lystfiskerne og DN.
 
– Jeg synes ikke, der er noget, der er sort og hvidt i denne sag, siger udvalgets formand John Harpøth og fortsætter:

– I udvalget kan vi se sagen fra begge sider: Åen var ved at gro til, og vi vurderede, at det kunne give oversvømmelser, hvis vi igen bliver ramt af monsterregn. Men det har aldrig været vores hensigt, at det skulle gå ud over fisk eller andre dyr, og jeg vil gerne understrege, at Klima- og Miljøudvalget altid lytter til gode argumenter.
 
Derfor vil kommunen nu se nærmere på å-strækningen, og det kommer til at ske i et tæt samspil med vandsynsgrupperne. I første omgang bliver der lagt et lag knytnævestore sten ned i åen, dels for at stabilisere brinkerne og dels for at dække det frigravede mudder, så det ikke skylles længere ned ad åen. Derefter sætter udvalget gang i et grundigt analysearbejde, hvor både de biologiske og de hydrologiske forhold bliver overvejet:

– I første omgang var vi hurtige – måske også rigeligt hurtige – til at handle, da vi konstaterede et problem. Nu ønsker vi at finde den helt rigtige og balancerede løsning, og den skal findes i samarbejde med alle berørte parter og med alle relevante eksperter. Man kunne for eksempel forestille sig, at der bliver lagt store sten ud, som kan skabe ideelle strømforhold for fiskene – men som sagt vil vi nu bruge de kræfter, der er nødvendige, for at finde den rette løsning, siger John Harpøth.
 
Han ser med stor optimisme på det videre forløb: – Vi havde en rigtig god debat på mødet med vandsynsgrupperne. Den handlede selvfølgelig om oprensningen i Tuse Å, men også om, hvordan vi fremadrettet kan vedligeholde vandløbene på en måde, der giver en bedre afvanding og samtidig er bedre for naturen. Det var meget konstruktivt, og der var åbenhed fra begge sider. I udvalget ser vi frem til at vi – i god dialog med vandsynsgrupperne – kan sætte ind på de områder, som vi erfaringsvis ved, giver problemer.