Det’ en ommer: kommunens nye busnet skal reguleres

Denne artikel er publiceret den 1. marts 2012 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Nu skal der justeres i det nye busnet efter klager fra brugerne. Linje 530, som er på billedet, bliver dog ikke berørt af justeringerne. Arkiv foto: Rolf Larsen


Det har ikke skortet på kritik og frustrationer over det nye busnet og problemer med at forstå de nye busplaner – nu skal det justeres.

Udvalget for Klima og Miljø gav på sit møde i onsdags grønt lys til at administrationen i samarbejde med trafikselskabet Movia kan regulere busruterne i Holbæk Kommune til august.

Beslutningen baserer sig på ca. 50 borgerhenvendelser, der gør opmærksom på problemer på enkelte busruter.

– Siden omlægningen af busruterne i august til december 2011 har borgerne gjort opmærksom på uhensigtsmæssige forhold. Det er de forhold, vi nu forsøger at rette op på indenfor budgettet, siger John Harpøth, der er formand for Udvalget for Klima og Miljø.

De borgerhenvendelser, Holbæk Kommune har fået siden december sidste år, har handlet om reguleringen i Holbæk by, der fik nye linjer og rutenumre i december 2011. Derfor vil administrationen i samarbejde med Movia se på hvilke muligheder, der er for ændringer. De fleste bliver gældende fra august 2012, hvor der kommer nye køreplaner.

– Efter en stor omlægning er der selvfølgelig et behov for justeringer. Jeg er glad for den respons, vi har fået fra borgerne, og deres input vil nu blive brugt i det reguleringsarbejde administration skal i gang med sammen med Movia, slutter John Harpøth.

De foreslåede ændringer for ruterne i Holbæk by vil for de flestes vedkommende blive gennemført i august måned.

Ændringer
504E: i Holbæk østby: Linjens rute foreslås delt i to med to forskellige busnumre. Det sker fordi linjen hidtil har været delt i tre ruter, hvilket har været svært at overskue for passagerne. Herudover foreslås det at udvide med kørsel om formiddagen og aften-weekend.

504E: Linjen omlægges eventuelt ad Holbæk Have for at betjene Roskildevej/sygehuset. Dermed imødekommes henvendelser om for få flere busser på Roskildevej og ønsket om et stoppested ved sygehuset.

540 og 587: Movia vil indsætte flere laventré busser i byområdet.

502 Tuse: Der er allerede sikret flere laventrébusser i overensstemmelse med passagerernes ønsker. Herudover vil Movia undersøge, om der er mulighed for at sikre bedre dækning på Kalundborgvej ved at omlægge linjerne 502 og 506.

501A: Movia vil på denne linje forsøge at regulere tiderne for at forbedre forbindelsen videre med tog specielt om morgenen. Det gøres blandt andet ved at undlade tidlige morgenture til Stenhusvej. Der reguleres eventuelt på halvtimes driften til Tveje Merløse.

Generelt har der været flere henvendelser om, at det er svært at læse køreplanerne. Det vil administrationen ligeledes drøfte med Movia.
Herudover vil man i reguleringsarbejdet forsøge så vidt muligt at afstemme med togtiderne.

Leave a Reply