Bedre hjælp til hjerneskadede

Denne artikel er publiceret den 1. marts 2012 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

I de kommende tre år vil Holbæk Kommune gennemføre et projekt, der skal sikre bedre sammenhæng i hjælpen til borgere, der har fået en hjerneskade og været igennem komplekse sygdomsforløb.

I lange og alvorlige forløb kan det i dag være en udfordring at sikre den optimale koordination af tilbuddene til den hjerneskadede. Det gælder især, når forskellige fagpersoner fra eksempelvis kommune og sygehus skal spille sammen og bidrage med hver deres specialiserede viden og kunnen.

På denne baggrund har Holbæk Kommune fået bevilliget 1,8 millioner fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til et projekt, der skal skabe bedre sammenhæng i tilbuddene. Der vil primært være fokus på at styrke rehabiliteringen, som er forskellige former for støtte til at opnå et selvstændigt og meningsfyldt liv. Projektet skal munde ud i nye modeller og retningslinjer, som både Holbæk og andre kommuner kan få glæde af.

Louise du Plessis de Richeulieu, der er formand for Udvalget for Voksne, sætter pris på, at Holbæk Kommune nu kan løfte området og samtidig være med til at skabe ny viden:  

– Det kan være rigtig svært at tilegne sig de færdigheder, der blev tabt som følge af hjerneskaden, og derfor er det afgørende med kompetent og målrettet rehabilitering. Det er en udfordring alle kommuner kender til, og derfor er det meget positivt, at vi nu kan bidrage til at forbedre hjælpen, fortæller hun.

Sammenhængende indsats
Første skridt i projektet er at kortlægge og beskrive den nuværende praksis i Holbæk Kommune, herunder hvilke tilbud der tilbydes, hvilke aktører der deltager, og hvilke arbejdsgange der benyttes.

Den 1. april starter en hjerneskadekoordinator, der sammen med en projektkoordinator skal være omdrejningspunktet for de forskellige indsatser i projektet. Koordinatoren skal samtidig sikre, at alle hjerneskadede får en sammenhængende og koordineret rehabilitering lige fra de er på sygehuset til de er godt i gang med en ny hverdag.

Koordinatoren vil undervejs få støtte fra et nyt neurofagligt koordinationsudvalg. Fagpersoner med særlig viden om området skal deltage i udvalget og bidrage i de mest komplekse sager for at finde den bedste løsning for rehabilitering af senhjerneskadede borgere.

Kompetent hjælp fra første møde
Som et led i projektet skal fx træningsterapeuter og jobkonsulenter, klædes bedre på til at møde og støtte senhjerneskadede borgere. Det skal ske i samarbejde med omkringliggende kommuner og vil blandt andet foregår ved, at hjerneskadecentrene ved kurser og oplæg videreformidler deres specialviden til personalet.

Projektet bliver evalueret både midtvejs og ved afslutningen i 2015. Resultaterne vil indgå i Holbæk Kommunes videre arbejde med hjerneskadede, og den viden, der opsamles i forløbet, vil undervejs blive formidlet til andre kommuner.

Leave a Reply