Orø: Vi har viljen, men ikke pengene

Ca 70 orøborgere var mødt frem til dialogmødet i Orøhallen med politikere og repræsentanter fra Lokalforum. Foto Jesper von Staffeldt


Omkring 70 orøborgere mødte mandag aften frem til Dialogmøde i Orø Hallen.

-Jeg kommer ikke til dialogmødet : Det er sikkert ligesom sidste gang dårligt organiseret, de uvæsentlige ting kommer først, og orøborgerne kommer ikke til orde, udtalte en kendt orøborger til Deres udsendte for et par dage siden.

Her må man “skuffe” vores kvindelige orøborger, for mødet var betydelig bedre organiseret, og styret end ved sidste dialogmøde. Skulle man lave en konklusion allerede i starten af denne artikel så må den være, at politikerne alle kom og sagde: Vi har viljen, men ikke pengene. Eller som Kenny Jensby (C) udtrykte det:

Kenny Jensby(C): Tiden har ikke været til at lege julemand. Foto: Jesper von Staffeldt


– Vi sidder 31 byrådsmedlemmer i byrådet, vi kan være nok så unenige, men ikke en af os har som mål at genere borgerne på Orø. Men vi skulle spare 124 mio. kroner, så tiden har ikke været til at lege julemand.

Eneste undtagelse var Ole Brockdorff:

– Vi socialdemokrater er bundet af, vi sammen med de øvrige partier har indgået et økonomisk forlig, hvor vi har besluttet ikke at tilbageføre nogle af de besparelser vi har vedtaget. Han høstede et stort bifald fra salen, da han nævnte, at socialdemokraterne har sagt nej til nedskæringer på Orøfærgene, og at færgens aftenafgange skal bringes tilbage igen.

Kristian Krøger fra Beboerforeningen udtalte bl.a.:

– Vi er en ø, og vi kan ikke slås i hartkorn med andre områder i Holbæk. Vi har så megen fremdrift herovre, så lad os ikke i stikken, sådanne aktive folk som os, burde I premiere.

Byrådsmedlemmerne lyttede, men man lovede ikke noget – hverken når det gjaldt færge, skole eller bedre internetfornindelse på især den nordlige del af øen. Man var heller ikke sikker på, at man kunne finde penge til en taktor, så de kommunale græsplæner kan blive klippet.

Se de to nedenstående uredigerede interviews med dels formanden for klima & Miljø John Harpøth (DF) og formanden for beboerforeningen Kristian Krøger.

3 kommentarer

 • Hanne Duelund Larsen

  Jeg er da helt enig med den orøborger, som synes, at tidligere dialogmøder har været dårligt organiserede, og at der blev brugt megen tid på uvæsentlige punkter, hvorefter der ikke var tid til de væsentlige punkter senere, således at der heller ikke var tid til at høre på de borgere, som var mødt op.

  Derfor gik jeg i år til det formøde, som vi alle blev indbudte til med det formål at være med til at udøve indflydelse på dagsordenen og dens strukturering – sammen med et par håndfulde borgere.

  Og jeg synes, at det efter de givne omstændigheder og begrænsninger i denne mødeform blev en rigtig god dagsorden til dialogmødet i forhold til tidligere.

  Så DÈT kan jeg kun anbefale Ø-boerne at gøre før næste dialogmøde – hvis altså Lokalforum indbyder til denne borger-involvering.

 • margrethe

  et gammelt ordsprog er hvor der er en vilje er der også en vej.
  hvad med at samle penge sammen her på øen til en slåmaskine,
  nu er der ret så mange foreninger på øen så der er vel nogen der kan stå for dette.

 • annie lunde hansen

  Efter deltagelse i dialogmødet i Orø Hallen den 27.2.2012, hvor flere emner var på dagsorden, som har været skyld i store forringelser for vores Ø her nævnes med store bogstaver FÆRGEN.
  Men på et pkt. på dagsorden blev der bl.a. drøftet Orø`s mulighed for at samle penge ind til en maskine, som skulle bruges til vedligeholdelse af de offentlige jorde, såsom boldbaner m.m. og denne maskine skulle så betjenes af frivilligt arbejdskraft ca. 4 timer ugentlig. Jeg tillod mig så at spørge om, det var det samme serviceniveau man havde i resten af vores Kommune, man her tilbød Orø, hvilket jeg ikke synes var rimeligt.
  Svaret fra Kenny Jensby til mig lod som følger, at nu skal Annie høre efter hvad der er blevet sagt, og servicenivceniveauet var ensartet i hele kommunen p.gr.a. besparelser.
  Jeg har nu erfaret, at man i Svinninge 2 gange ugentligt kridter boldbanen op, og en gang ugentligt slår græsset, og hvert forår hænger man målnet op. alt dette udføres af Holbæk Kommune.
  Kenny Jensby har misinformeret borgerne på Orø enten skyldes det uvidenhed eller også misinformerer han for at krybe uden om.
  venlig hilsen
  Annie Lunde Hansen, Orø

Leave a Reply