Holbæk Kommune om vindmøller: Vi afventer Natur- og Miljøklagenævnet

Holbæk Kommune afventer Natur- og Miljøklagenævnet i sagen om vindmøllerne i Lammefjorden. Foto: Vattenfall.

I går sendte Østre Landsret sagen om opførelsen af 10 kæmpe vindmøller ved Hagesholm på Lammefjorden tilbage til behandling i Natur- og Miljøklagenævnet. Det skete efter foreningen ”Naboer til kæmpevindmøller” havde anlagt sag mod Natur- og Miljøklagenævnet for at få prøvet, om alle regler er overholdt i forbindelse med opførelsen af vindmøllerne.

Sagen blev anlagt, fordi der ikke blev lavet en ny miljøundersøgelse og VVM-redegørelse, da et oprindeligt vindmølleprojekt blev ændret.

Med Østre Landsrets dom i går, skal Natur- og Miljøklagenævnet behandle sagen igen. Nævnet skal ifølge Østre Landsret tage stilling til, om ændringerne i det oprindelige grundlag for opførelsen af vindmøllerne burde have ført til en ny miljøundersøgelse og VVM-redegørelse.

Borgmester, Søren Kjærsgaard, afventer nu Natur- og Miljøklagenævnets genbehandling af sagen. Han siger i den forbindelse:

– Jeg ved godt, der er gener forbundet med at være nabo til store vindmøller. Derfor synes jeg også, det er godt, at reglerne omkring opstilling af vindmøller bliver prøvet af. Holbæk Kommune følger med interesse sagen mellem naboerne og Natur- og Miljøklagenævnet. Men med mindre klagenævnet beslutter at anke Østre Landsrets dom, er den oprindelige klagesag i gang igen. Her kan vi som kommune kun afvente nævnets beslutning, som vi naturligvis vil følge.

Læs også: Østre Landsret: Lammefjordsmøller er ulovlige

Leave a Reply