Østre Landsret: Lammefjordsmøller er ulovlige

Denne artikel er publiceret den 15. februar 2012 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Østre Landsret har i dag afgjort, at det var en fejl, da Naturklagenævnet (nu Mil­jø- og Naturklagenævnet -red.) afviste at lave en supple­rende miljøvurdering og en såkaldt VVM-redegørelse i forbindelse med opførelsen af de 10 kæmpevindmøller i Lammefjorden.

Naturklagenævnet godkendte opførelsen med baggrund i Holbæk Kommunes plangrundlag med tilhørende miljøvurdering og VVM-redegørelse.

Men efter udarbejdelsen af miljøvurderingen og VVM-redegørelsen blev projektet ændret, så antallet af vindmøller blev reduceret, mens vindmøllernes mulige effekt blev sat op.

Naturklagenævnet afviste, at denne ændring gjorde det nødvendigt at udarbejde en helt ny miljøvurdering og VVM-redegørelse.

Beboere lagde sag an
Det var beboere i området ikke enige i. De anlagde sag mod Naturklagenævnet.

Østre Landsret mener, at ændringen i møllernes effekt giver mulighed for, at projektet var ændret så meget, at Naturklagenævnet ihvertfald skulle have overvejet om der var behov for at udvarbejde en supplerende miljøvurdering og VVM-redegørelse i forbindelse med, at klagenævnet behandlede klagen.

Retten har sendt sagen tilbage til Natur- og Miljøklagenævnet til fornyet behandling.

Læs også: Holbæk Kommune om vindmøller: Vi afventer Natur- og Miljøklagenævnet

Leave a Reply