Bilen må højst stå i tomgang i et minut

Snart bliver det forbudt, at lade bilen køre i tomgang i mere end 1 minut. Foto: Jesper von Staffeldt.

Det er koldt om morgenen i denne tid – meget koldt. Og det får mange bilejere til at tænde motoren i et forsøg på at varme både bilen og forruden op. Men det skal nu være forbudt.

Klima- og Miljøudvalget besluttede på sit seneste møde, at der skal indføres et såkaldt tomgangsregulativ for Holbæk Kommune.

Det nye regulativ vil, når det er endeligt vedtaget af byrådet, betyde at man ikke må lade motoren i et holdende motorkøretøj være i gang længere end højst nødvendigt og højst i 1 minut.

Der er enkelte undtagelser fra reglerne, bl.a. må skraldevogne godt stå i tomgang når skraldet komprimeres, man behøver heller ikke at slukke motoren når man holder i kø og udrykningskøretøjer er også fritaget fra regulativet.

Overtrædelse af de nye bestemmeler, som forventes at træde i kraft i løbet af denne måned, vil kunne straffes med bøde.

Holbæk Kommune har ikke tidligere haft et tomgangsregulativ.

Denne artikel er publiceret den 4. februar 2012 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply