Holbæk Kommune lukker Scientology-støttet behandlingssted

Holbæk Kommune har med øjeblikkelig virkning lukket det private bosted Narconon i Skellingsted ved Mørkøv.

Narconon, der bygger på principper af Scientologygrundlægger L. Ron Hubbard, er et privat tilbud for misbrugere. Da Narconon har hjemsted i Holbæk Kommune skal det, ligesom andre private tilbud, godkendes kommunen, som herefter overvåger, at de pædagogiske og fysiske rammer lever op til kravene på området.

Kommunens tilsynsenhed har løbende haft tilsyn med stedet. Men forhold på stedet har tilsyneladende bekymret tilsynsenheden så meget, at man har gennemført et ekstraordinært opfølgende besøg, oplyser socialchef i Holbæk Kommune Jan Christensen.

– Ved de seneste besøg, har tilsynskonsulenterne konstateret, at de fysiske forhold på flere områder ikke længere er egnede til at drive behandling af svage, sårbare mennesker, forklarer socialchefen.

Konsekvent indsats
På baggrund af tilsynets vurdering har Holbæk Kommune med øjeblikkelig virkning inddraget godkendelsen, hvilket betyder, at Narconon ikke må fortsætte sit nuværende virke.

– Vi kan og må ikke acceptere, at de private tilbud svigter. Derfor har vi reageret med det samme, vi fik kendskab til udviklingen på Narconon, så brugerne kan flyttes til andre tilbud, fortæller socialchefen.

Ingen af de nuværende brugere er henvist af Holbæk Kommune.

Om Narconon
Det danske Narconon center åbnede i 1986 ved Mørkøv. 1) Narconon.org

Formålet er, at man gennem et længerevarende bo- og behandlingstilbud vil give misbrugerne de værktøjer de behøver, for at starte et ny, helt misbrugsfrit liv. 2) Narconon.org

Ifølge Narconon Danmark er man ikke en del af Scientology kirken, men Narconons metoder og Scientology-relgionen er bygger begge på L. Ron Hubbard arbejde. 3) Narconon.dk

Narconon programmet bygger på principper af Scientology-stifter L. Ron Hubbard og Scientology oplyser selv, at kirken sponsorerer Narconon. 4) Scientology.dk

Scientologer hjalp med støtte til oprettelsen af institutionen Narconon Arrowhead i 2001 i Oklahoma, der er et flagskib og uddannelsescenter for Narconon-netværket. 5) Scientology.dk

Narconon er en del af Association for Better Living and Education, som selv oplyser, at man ikke er en del af Scientology Kirken, men at man modtager meget støtte fra både Scientologer og fra Scientology Kirken. 5) able.org

Denne artikel er publiceret den 1. februar 2012 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply