Kommunens udbudsstrategi bliver skarpere

Holbæk Byråd har besluttet at justere kommunens udbudsstrategi, så den i endnu højere grad lægger de optimale rammer for, at opgaverne, efter kommunens opfatelse, løses på den bedste og billigste måde.

I maj sidste år, besluttede et enigt byråd progressiv strategi for udbud og konkurrenceudsættelse af kommunens indkøb og opgaver, som varetages af eget personale.

Strategien har, ifølge Holbæk Kommune, været en succes og har allerede resulteret i en lang række udbud af varer- og tjenesteydelser, som har forbedret indkøbspriserne, kvaliteten og bidraget til innovative løsninger. Desuden har en stor del af kommunens rengøringsfunktion været i åben konkurrence, hvilket har medført betydelige gevinster for kommunen. Og i 2012 udbyder kommunen et plejecenter, et hjemmeplejedistrikt samt vedligeholdelsen af kommunens grønne idræts- og fritidsfaciliteter.

Miljø og praktikpladser skal tænkes ind
Udviklingen og erfaringerne på området fået byrådet til at gennemgå og justere strategien for at sikre en fortsat og sikker fremdrift.

Det betyder bl.a. at der bliver iværksat en tilbagevendende årlig procedure, som sikrer, at administration og politikere har fokus på konkurrenceudsættelse.

Det beryder også, at rammerne for et konkret forestående udbud bliver fremlagt til politisk behandling og at økonomi og hensynet til miljøet skal gå hånd i hånd. Blandt andet skal der fokus på minimering af el-forbrug og optimering af transportopgaverne.

Der vil også fremover blive lavet kontrolbud, hvor den nuværende organisering og opgaveløsning tillader det

Derudover er der taget initiativ til, at Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse drøfter med arbejdsmarkedets parter, hvordan de private leverandører fremadrettet i højere grad kan bidrage med praktikpladser til de unge. Når resultatet af disse drøftelser ligger klar, vil de blive ført ind i udbudsstrategien.

Tingene bliver mere effektive
Fra både administrativ og politisk side har man ønsket, at udbudsstrategien skulle bruges til at have et fokus på at effektivisere organisationen Holbæk Kommune, så den leverer de bedste og billigste løsninger. Derfor er borgmester Søren Kjærsgaard også glad for, at udbudsstrategien med justeringen er blevet endnu skarpere:

– Jeg glæder mig over, at et enigt byråd også står bag justeringen af strategien. At benytte konkurrence som en af drivkræfterne for effektivisering og nytænkning er afgørende, når vi tackler, de udfordringer som vi står over for, siger han.

Denne artikel er publiceret den 9. december 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply