Forsker: Der mangler dokumentation for effekten af udlicitering

Et flertal i Holbæk Byråd forventer at spare op mod 6 millioner kroner ved at udlicitere plejecenter og hjemmepleje, men en ny rapport fra Center for Anvendt Kommunal Forskning AKF viser, at der mangler dokumentation for effekten på pris og kvalitet.

Er der penge at spare ved at udlicitere de offentlige serviceopgaver? Hvilke konsekvenser har det for kvaliteten af den service, borgerne får? Og hvad betyder udlicitering for de ansattes arbejdsvilkår? AKF’s forskere har systematisk indsamlet og gennemgået ti års dansk og international forskning om effekter ved udlicitering for at få et samlet overblik over de dokumenterede fordele og ulemper ved at lade private løse opgaver for den offentlige sektor. Gennemgangen viser, at erfaringerne med udlicitering er blandede.

– Konklusionen er, at de dokumenterede økonomiske effekter generelt er mindre, end det ofte fremstilles i debatten om udlicitering. Særligt på de bløde velfærdsområder, som fx ældrepleje, børnepasning, uddannelse og beskæftigelse, mangler der dokumentation for gevinster ved at inddrage private aktører. Her er der ikke belæg for at sige, at udlicitering generelt giver bedre eller billigere serviceydelser for skattekronerne, siger forsker Ole Helby Petersen, som står bag rapporten.

Besparelser med forbehold
Generelt viser de analyser, AKF’s forskere har gennemgået, at der er forholdsvis små besparelsesgevinster ved at udlicitere på tekniske områder, som fx veje, vandforsyning, affald og rengøring. Men kun få af analyserne medregner omkostningerne til selve udbudsforretningen, og de fleste har heller ikke belyst tilstrækkeligt, hvad konsekvenserne er for kvaliteten.

– Mange af analyserne mangler en grundig vurdering af de kvalitetsmæssige effekter. En besparelse på 10 eller 15 procent på vedligeholdelse af veje eller rengøring af sygehuse giver ingen mening i sig selv, hvis ikke det kan påvises, at kvaliteten er den samme. Derfor må man tage de rapporterede besparelser med forbehold, siger Ole Helby Petersen.
Medarbejdernes vilkår under pres

Internationale analyser viser, at udlicitering har tendens til at påvirke medarbejdernes løn og arbejdsvilkår negativt. Højere arbejdstempo, lavere jobtilfredshed, usikkerhed, stress og udbrændthed kan være følgerne af udlicitering. Mange af de danske analyser peger også på, at jobtilfredsheden er faldende blandt udliciterede medarbejdere.

– Internationalt set er det ret veldokumenteret, at udlicitering kan føre til dårligere trivsel og ringere arbejdsvilkår. Undersøgelserne tyder på, at medarbejderne i Danmark er stillet bedre, men også her er det dokumenteret, at medarbejdertilfredsheden generelt er fal-dende. Dette forhold burde i højere grad tages med, når vi diskuterer de samlede fordele og ulemper ved udlicitering, siger forsker Ole Helby Petersen fra AKF.

Læs også: Kommunen vil sende plejecenter og hjemmepleje i udbud

Denne artikel er publiceret den 13. september 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply