Flere unge i Holbæk Kommune uddanner sig

Nye tal viser, at flere unge i Holbæk Kommune gennemfører en uddannelse. Samtidig viser tallene, at Holbæk Kommune er den førende uddannelseskommune i Nordvestsjælland.

Flere unge får en ungdomsuddannelse. Foto: Rolf Larsen.

En målrettet indsats for at få flere unge i Holbæk Kommune til at gennemføre en uddannelse ser nu ud til at give resultater. Nye prognosetal viser i hvert fald, at knap 83 procent af en 9. klasse fra 2009 25 år senere vil have gennemført en ungdomsuddannelse. Det er en forbedring på knap fire procentpoint i forhold til året før, hvor tallet lå på godt 79 procent. Når det gælder om at gennemføre en videregående uddannelse er andelen af unge steget fra knap 41 procent
til godt 46 procent.

Det er Undervisningsministeriets prognosemodel, der gør det muligt at lave fremskrivningerne, og pt. er det i uddannelsessammenhænge den eneste model, som kommunerne har som rettesnor for udviklingen. Derfor venter kommunerne hvert år spændt på, at tallene bliver offentliggjort af Undervisningsministeriet.

– Det glæder mig utroligt meget at se disse tal, for det kan betyde, at flere unge giver sig selv bedre kort på hånden på jobmarkedet og ikke havner bagerst i jobkøen, siger borgmester Søren Kjærsgaard.

Bedst i Nordvestsjælland
Hvis man sammenligner udviklingen i Holbæk Kommune med udviklingen i andre kommuner, er der også godt nyt. Ikke bare rykker de unge i Holbæk Kommune sig, når det gælder om at gennemføre en uddannelse, de rykker sig også mere end de andre kommuner i Nordvestsjælland, i Region Sjælland og i hele Danmark.

Ifølge formanden for Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse skyldes den gode udvikling blandt andet, at Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) for nogle år siden blev flyttet fra den enkelte folkeskole og samlet centralt.

– Et centralt UU har gjort overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse bedre, fordi vejledningen er blevet mere målrettet. Eksempelvis bliver elever, der kan få en udfordring på ungdomsuddannelsen, ”taget i hånden” i overgangen til ungdomsuddannelsen, siger Kenny Jensby.

Han peger samtidigt på, at andre faktorer, der kan påvirke gennemførelsesprocenten i positiv retning, er samlingen af 10. klassecentret, hvor eleverne har nydt godt af centraliseringen af gode lærerkræfter, og dermed rent fagligt er bedre rustet til at gennemføre en uddannelse.

Desuden kan samarbejdet med Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland have gjort, at unge med psykiske problemer har fået den nødvendige psykologstøtte til at kunne fortsætte på ungdomsuddannelsen.

Ikke i mål endnu
Til trods for at Holbæk Kommune ifølge prognosen har rykket sig inden for et år, er der stadig et stykke vej til at nå det nationale mål om, at 95 procent af alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Tallet på landsplan ligger pt. på 84 procent.

Borgmester Søren Kjærsgaard mener dog, at Holbæk Kommune i det kommende år vil rykke tættere på de 95 procent. Ud over de omtalte initiativer peger han på, at kommunens nye folkeskolestruktur kan have en positiv indflydelse på de unges evne til at tage en uddannelse efter folkeskolen.

– Et enigt byråd har for nylig vedtaget at samle skolernes overbygninger på færre skoler. På den måde får vi nogle mere bæredygtige overbygninger, hvor der skabes større sociale og faglige ungdomsmiljøer. En god udskoling er afgørende for, at flere unge har lyst og kompetencer til at gå videre til en ungdomsuddannelse.

Denne artikel er publiceret den 1. juli 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Leave a Reply