Kortere ventetid for hjerneskadede

Denne artikel er publiceret den 26. juni 2011 og indholdet er muligvis ikke længere dækkende.

Holbæk Kommune sætter nu ind over for ventetider i forbindelse med genoptræning efter hjerneskade. Det sker på baggrund af kommunens undersøgelse af ventetiderne på området.

Holbæk Kommune har undersøgt ventetiderne for genoptræning efter endt sygehusophold i forbindelse med blodprop i hjernen. Undersøgelsen dækker første halvår 2011.

Opgørelsen viser, at godt 30 procent af de i alt 75 visiterede borgere har ventet mere end de anbefalede ti hverdage, fra de er blevet godkendt til ydelsen til den praktiske træning begyndte.

– Det er naturligvis ikke tilfredsstillende, at ventetiderne i så mange tilfælde har været længere end de ti hverdage, som fagpersoner på området anbefaler. Derfor er vi allerede nu begyndt at stramme op og ændre praksis, blandt andet ved at indføre nye interne retningslinjer, forklarer Kenn Thomsen, der er direktør for ældreområdet.

Nyt administrationsgrundlag
Retningslinjer for servicen i Holbæk Kommune er beskrevet i administrationsgrundlag. I administrationsgrundlaget for genoptræning er fristen for at begynde træningen efter en hjerneskade 10 hverdage, og i særlige tilfælde op til 20 hverdage.

Her bliver fristerne nu skærpet, så ventetiden fremover tilstræbes at være maksimalt fem hverdage. Herudover kommer én dag til at modtage henvendelsen og tre dage til at tildele den rette ydelse. Borgerne må altså i alt vente ni hverdage, fra de er udskrevet fra sygehuset til den rette genoptræning går i gang. Denne frist stemmer overens med den nye sundhedsaftale mellem Region Sjælland og Holbæk Kommune.

Det nye administrationsgrundlag forventes at blive godkendt af byrådet i august.

Leave a Reply