Kommunens interne vikarkorps afvikles

Arkiv foto: Rolf Larsen


Ved udgangen af 2010 afvikles Holbæk Kommunes interne vikarkorps på ældreområdet. Sammenlignet med de nye priser på eksterne vikarbureauer var korpset for dyrt.

Udvalget for Voksne har punktet til orientering på dets møde torsdag den 12. august. Formanden for udvalget, Louise du Plessis de Richelieu, mener at beslutningen om en afvikling er helt naturlig, når det konstateres at vikarydelserne kan leveres billigere fra eksterne vikarbureauer.

– Det er selvfølgelig aldrig behageligt at skulle afvikle en ordning med nogle dygtige medarbejdere, der har ydet et godt stykke arbejde. Men samtidig må vi som kommune også holde fast i, at det interne vikarkorps var langt dyrere end eksempelvis Bemandingskompagniet, der for nylig vandt et udbud på vikarydelser, siger Louise du Plessis de Richelieu.

Udvalgsformanden understreger dog, at der er fundet beskæftigelse internt til alle de medarbejdere, der var ansat i vikarkorpset.

– Der er hårdt brug for medarbejdere på ældreområdet, og derfor er jeg også rigtig glad for, at der er fundet opgaver til alle medarbejdere. Det understreger, hvor vigtigt det er for os at fastholde de kompetencer, som medarbejderne i vikarkorpset besidder, mener Louise du Plessis de Richelieu.

På spørgsmålet om, hvorfor Holbæk Kommune ikke tidligere har afviklet det interne vikarkorps, hvis det var dyrere end andre leverandører, siger udvalgsformanden:

– Der har for nyligt været gennemført et udbud, der kunne fungere som en prøvesten på udgifterne til vikarer. Dermed blev det muligt at sammenligne priserne, og her kunne man altså konstatere, at det interne vikarkorps på et år ville koste anslået seks millioner kroner mere end eksempelvis den kontrakt, der nu er indgået med Bemandingskompagniet. Det er ingen hemmelighed, at der er hårdt brug for penge på ældreområdet og andre af kommunens serviceområder, og derfor er man selvfølgelig nødt til at handle på sagen, slutter Louise du Plessis de Richelieu.

Leave a Reply