Ny analyse af det specialiserede område

Holbæk Kommune har netop gennemført en analyse af de tidligere amtslige institutioner på det specialiserede område. Dermed får byrådet nu et større indblik i budgetter og aktiviteter i tilbuddene. Den nye viden skal være med til at sikre en mere effektiv ressourceudnyttelse.

De institutioner, der er blevet undersøgt, indeholder forskellige tilbud til fysisk og psykisk handicappede børn og voksne, botilbud, døgninstitutioner, anbringelser og specialundervisning. De fleste af tilbuddene blev overtaget fra Vestsjællands Amt i forbindelse med strukturreformen i 2007.

Mange af de borgere, der visiteres til området, hører til kommunens svageste. Området er derfor højt prioriteret, men samtidig har det i de senere år også været en kilde til stor bekymring ikke bare i Holbæk Kommune men generelt i de danske kommuner. Det skyldes frem for alt, at udgifterne er steget kraftigt, uden at der har været et fuldt overblik over hvorfor.

– Som så mange andre kommuner, har vi haft svært ved at styre økonomien på området. Derfor bad byrådet i september 2009 administrationen om at lave en omfattende budget- og aktivitetsanalyse af kommunens tilbud. Det skulle skaffe et større overblik over budgetternes sammensætning, og den måde, vi udnytter tilbuddene. Det er denne analyse, der nu er færdig, siger borgmester i Holbæk Kommune Søren Kjærsgaard.

For borgmesteren og byrådet har analysen været længe ventet.

– I en presset økonomisk situation, hvor vi skal finde budgetforbedringer på 100 millioner i 2011 og 200 millioner inden 2014, er vi nødt til at gå alle områder igennem med en tættekam. Det gælder også det specialiserede område. Derfor vil vi også inddrage analysen i budgetforhandlingerne, siger Søren Kjærsgaard.

Resultaterne
Budget- og aktivitetsanalysen konstaterer en generel tendens til stigende udgifter per årsperson i tilbuddene. Det vil sige prisen for en fuldt belagt plads gennem et år.

Går man tættere på tallene viser de, at i mange af de tilbud, hvor priserne er steget, skyldes det ikke alene de indirekte omkostninger såsom ejendoms- og kapitaludgifter, men også stigninger i udgifter til løn, kørsel og brugerrelaterede udgifter.

– Det er klart, at vi må granske de enkelte udgiftsposter for at finde ud af, om niveauet er rigtigt, og om vi kan organisere os på en måde, så vi får mere for hver enkelt krone. Her må vi som politikere også gribe i egen barm, og se om vi har været gode nok til at fastsætte serviceniveauet, så vi rent faktisk kan betale for det, mener Søren Kjærsgaard.

Et andet resultat påpeger behovet for et tættere samarbejde om effektiv ressourceudnyttelse mellem Holbæk Kommunes Socialcenter og Familiecenter, der visiterer til tilbuddene, og de enkelte institutioner, der udfører opgaverne.

– Det kan ikke nytte noget, at der visiteres til et privat tilbud eller tilbud i andre kommuner, hvis kommunens egne tilbud fuldt ud er i stand til at løse opgaven og har ledige pladser. Her har vi allerede indført en ny ledelsesstruktur, der skal sikre, at vi udnytter vores kapacitet bedst muligt. Men i den sammenhæng skal vi naturligvis også kigge på, om der er andet, vi kan gøre, for at skattekronerne udnyttes rationelt, siger Søren Kjærsgaard og slutter:

– I forbindelse med budgetforhandlingerne er det vigtigt, at vi tør stille de kritiske spørgsmål, om hvordan vi undgår tomme pladser, om hvorvidt der er aktiviteter, der kan undværes eller om de enkelte tilbud skal indrettes på en anden måde for at sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne.

Fakta om det specialiserede socialområde
Holbæk Kommune har otte centre på det specialiserede socialområde. Under hvert center (undtaget specialbørnehaven) er der flere institutioner og tilbud.

Her er de otte centre, og deres målgrupper:

Børneområdet:

  • Børnespecialcenter 1 er målrettet normaltbegavede børn og unge med sociale og/eller følelsesmæssige vanskeligheder.
  • Børnespecialcenter 2 henvender sig til børn med generelle indlæringsvanskeligheder grundet udviklingshæmning.
  • Specialbørnehavens målgruppe er børn i alderen 0-6 år med svære eller middelsvære funktionsnedsættelser.

Voksenområdet:

  • Bo og Servicecenters tilbud henvender sig til voksne udviklingshæmmede.
  • Center for Specialundervisning, henvender sig til unge og voksne, der har behov for specialundervisning og andre specialpædagogiske ydelser.
  • Center for Misbrug og Forsorg henvender sig til voksne hjemløse og alkohol- og stofmisbrugere.
  • Socialt Arbejdsmarkedscenters dagtilbud henvender sig til fysisk og psykisk udviklingshæmmede, sindslidende, sent udviklede m.fl. borgere over 18 år.
  • Socialpsykiatrisk Center er målrettet borgere over 18 år med en sindslidelse eller andre psykiske problematikker.
  • Leave a Reply