Knabstrup firma under konkursbehandling

Retten i Holbæk har taget virksomheden DK Builders ApS under konkursbehandling efter en begæring, som retten modtog den 8. november.

Ifølge Statstidende har selskabet, der er hjemmehørende på en adresse på Holbækvej i Knabstrub, været under likvidation i perioden 16. oktober til 12. november efter Erhvervsstyrelsen anmodede skifteretten om at tvangsopløse virksomheden.

I forbindelse med konkursbehandlingen er advokat Klaus Søborg Jørgensen, Gl Ringstedvej 61, 4300 Holbæk udpeget som kurator.

Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter meddelelsen fra retten, hvilket sket den 12. november.

Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 12.11.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Skriv et svar