Læserbrev: Byg-Herrens veje er uransagelige…

Redaktionen har modtaget nedenstående læserbrev:

Byg-Herrens veje er uransagelige…

For nogle uger siden kunne man i Nordvestnyt læse, at man ønskede at bygge en ny moské i byens udkant. Ønsket fik straks Dansk Folkeparti og en nationalkonservativ bevægelse op i det røde felt, idet de mente, at den gamle moské hhv. er tilstrækkelig, hhv. er farlig.

Læste man nærmere, hvad det var man ville bygge, så drejede det sig om en bygning, beliggende fjernt fra alfar vej. Et byggeri, der på alle punkter ville holde sig inden for lokalplanens rammer, både hvad angår byggehøjde, byggebredde, areal og tilkørselsforhold.

For god ordens skyld skal jeg understrege, at jeg ikke interesserer mig for de ideologiske perspektiver i sagen, men udelukkende de planlægningsmæssige, som altså til punkt og prikke holdt sig inden for gældende lovgivning.

Men jeg vil foreslå, at den interesserede læser lægger vejen forbi den tidligere så smukke Kirkeplads i Holbæk Midtby.

Her rejser sig for tiden et næsten 11 meter højt massivt byggeri, som rager fire meter ud på Kirkepladsen. Her bygger den danske statskirkes folkevalgte repræsentanter ved Sankt Nikolaj Kirke et såkaldt menighedshus til et tocifret millionbeløb.

Byggeriet er lagt helt op i skellet til naboen, og man har fundet det nødvendigt at forlange dispensation fra lokalplanen hvad angår byggehøjde, byggebredde, areal, nedlæggelse af 11 parkeringspladser på Kirkepladsen, undladelse af etablering af 9 parkeringspladser, anlæggelse af franske altaner samt en rygebalkon for de ansatte i første sals højde med frit indblik i nabohaverne.

Hvor det muslimske byggeri kunne holde sig inden for lokalplanen på et fjernt beliggende sted, har den urdanske befolknings fremmeste repræsentanter for de troendes samfund i Holbæk Midtby fundet det nødvendigt at forlange overskridelser på op mod 30 % i højden og 40 % i bredden til etablering af deres katedral. Disse og ovennævnte dispensationer er givet med Dansk Folkepartis velsignelse.

I parentes kan det nævnes, at under byggeriet har den verdslige entreprenør yderligere forvoldt skader på nabohuset, som bygherren til gengæld vægrer sig ved at udbedre.

Drister man sig til at spørge disse den kristne tros administratorer af den lokale kirkeskat om, hvad de allerede eksisterende sale og kontorer i klosteret og kontorbygningen så skal bruges til, når det pompøse byggeri står færdigt, mødes man med indviet tavshed.

Man må følgelig konkludere, at Sankt Nikolajs 6-8 medarbejdere fremover vil råde over 18 kontorer, fordelt i tre bygninger.

Byg-Herrens veje er i sandhed uransagelige.

Bent Brandt
Ahlgade 58B
4300 Holbæk

One thought on “Læserbrev: Byg-Herrens veje er uransagelige…

  1. Ja, det er i sandhed ikke den bedste placering til en kirke.

    Til forskel på et kirke byggeri og en moske er, at Danmark bygger på den kristne tro. Når det er sagt, er det fint du udelukkende forholder dig til den planmæssige side af sagen.
    At vi har religionsfrihed i følge grundloven er ikke det samme som der per tut skal opføres flere moskeer, der er 170 af dem i Danmark, og senest er bygget en stor moske i Roskilde.
    Den ideologiske side af sagen er for mig at se ikke helt i orden når jeg kan læse at Tyrkisk Islamisk Trossamfund for børn og unge er vokset ud af deres moske på Smitsvej, – formålet med en 1264 m2 stor moske er iflg. Tyrkisk Islamisk Trossamfund for børn og unge stående i Kap.3 stk.2.: at starte muslimske børnehaver, (stik imod regeringens intention om at integrere børn til det danske) korankurser og idrætsfaciliteter (Holbæk har lige opført et stort idrætscenter der kan benyttes)

    Endvidere mener jeg det er vigtigt med en uvildig undersøgelse om imamens løn betales/delvis betales af Erdogan før der kan tages stilling.

Skriv et svar