Ledige unge på uddannelsesmesse

200 unge og Jobcenter Holbæks medarbejdere i ungeindsatsen kører til den årlige Job og Uddannelsesmesse der finder sted i Ringsted Hallerne den 29. og 30. september.

Der sker som en intensiveret indsats af Jobcenter Holbæks Ungeindsats for at bringe unge tættere på uddannelse og job.

– Selvom mange unge ledige starter uddannelse her i efteråret, er der stadig alt for mange, som ikke er afklaret i forhold til hvilken retning de ønsker at gå, eller som savner viden om hvad det vil sige at studere på de enkelte uddannelser, forklarer ungeindsatsens teamkoordinator Allan Lystrup.

– Vi har besluttet at de unge der står til rådighed for job og uddannelse, skal have mulighed for at komme tæt på uddannelsesinstitutioner og de virksomheder der stiller sig til rådighed på messen. Derfor prioriterer vi de ressourcer der skal til for at få de unge af sted, understreger Allan Lystrup.

Visioner uden handling er kun drømme
På messen er stort set alle uddannelsesområder repræsenteret, og de unge kan få en fornemmelse af hvilke krav der stilles til medarbejdere på det moderne arbejdsmarked. Og her er kravet uddannelse, uddannelse og uddannelse.

Og selvom man ikke er helt ung længere, vil unge over 25 år også få lejlighed til at høre om alle de muligheder der findes som voksenlærling. Besøget på messen er blot en del af Jobcenter Holbæks fremskudte strategi for unge ledige uden uddannelse, for som Allan Lystrup fastslår:

– Behovet for uddannet arbejdskraft er stigende, og derfor intensiverer vi yderligere indsatsen for at få så mange unge som muligt til at gå i uddannelse. I ungeteamet har vi den holdning at ”visioner uden handling kun er drømme”. Derfor hjælper vi de unge med at handle i forhold til de visioner de har og følger dem et godt stykke på vej, bl.a. ved at have gode og forpligtende samarbejder med Socialcenteret, Ungdommens Uddannelsesvejledning og uddannelsesinstitutionerne.

Skriv et svar