Budgetgrundlag på plads

Foto: Nationalbanken/Collage: Rolf Larsen

Administrationen i Holbæk Kommune har netop afsluttet en grundig oprydning på økonomiområdet. Dermed er der nu sikret et bedre grundlag for det videre arbejde med budget 2011-2014, og for den fremtidige økonomistyring. Det konkluderes i et dugfriskt notat til byrådet.

Som udmeldt i slutningen af august 2010 har oprydningsarbejdet synliggjort, at driftsudgifterne i de kommende fire år vil stige med et tocifret millionbeløb. Nærmere bestemt med gennemsnitligt 63 mio. kroner årligt i 2011 og overslagsårene.

Øget kontrol fremover
I notatet til byrådet konkluderes det, at store dele af denne merudgift – 32 mio. kroner – skyldes utilstrækkelig kvalitetssikring af det hidtidige budgetgrundlag. Det har medført, at den demografiske vækst på ældreområdet, samt en tidligere indregnet forventning til fortsat udgiftsvækst på det specialiserede socialområde fra 2010 til 2011, fejlagtigt er blevet nulstillet i det hidtidige budgetgrundlag.

– Det er naturligvis kritisabelt, at sådanne fejl er forekommet. Men jeg hæfter mig ved, at vi nu har fået ryddet op. Det er første gang, at vi har fået rettet budgetgrundlaget i tide til at kunne reagere på det inden det er for sent, fastslår borgmester Søren Kjærsgaard og fortsætter:

– Og det er samtidig helt afgørende, at administrationen har iværksat initiativer, der skal sikre, at den nødvendige kvalitetssikring fremadrettet vil finde sted. Det handler om øget kontrol, tydelige sagsgange og bedre anvendelse af vores it-værktøjer.

Udgiftsniveau fastlåses
Udover de 32 mio. kroner har administrationen– i tæt samarbejde med KL’s Konsulentvirksomhed – beregnet, at det specialiserede socialområde for både børn og voksne skal tilføres yderligere ressourcer på henholdsvis 10 mio. kroner og 18 mio. kroner årligt fra 2011 og frem.

– Dermed har disse områder fået tilført de penge, som de reelt har brug for. Fra 2012 skal der på denne baggrund være nulvækst på områderne. Med andre ord fastlåser vi der vores udgiftsniveau, præcist som det i 2009 blev aftalt mellem regeringen og KL, understreger Søren Kjærsgaard og slutter:

– Det er ambitiøst, men nødvendigt, at sikre en nulvækst på det specialiserede socialområde, hvor alle kommuner i disse år kæmper med enorme vækstrater. Ved fremadrettet at føre en stram økonomi- og aktivitetsstyring, med maksimal fokus fra politisk side, er jeg dog overbevist om, at vi vil lykkes med at bremse udgifterne her i Holbæk.

Skriv et svar