Udby Skole har fokus på trivsel

Udbyskole har fokus på trivsel. Foto: Holbaekonline.dk
Udbyskole har fokus på trivsel. Foto: Holbaekonline.dk

På Udby Skole har der siden den tragiske begivenhed før sommerferien, hvor en elev tog sit eget liv, været arbejdet med at gøre elevernes trivsel til et aktivt anliggende for alle.

Christian Thyrring, der tiltrådte som skoleleder med virkning fra 1. august 2009, fortæller om dette arbejde:

– Skolens ledelse har sammen med skolebestyrelsen sat en samlet proces i gang for at sikre, at alle – både forældre, elever, lærere og pædagoger – har fokus på, at trivsel sættes både på skoleskemaet og på dagsordenen blandt forældre og medarbejdere. Vi arbejder ud fra tre elementer:

· Elevernes trivsel skal til stadighed være et fokusområde.
· Dette er et fælles ansvar gældende for både elever, forældre, skole og SFO.
· Trivselspolitikken skal løbende justeres, hvis der opstår behov for det.

Palle Larsen, der er formand for skolebestyrelsen, understreger ligeledes, at trivsel er et anliggende for alle, og at både skolen, SFO’en og forældrene i fællesskab må medvirke til, at trivslen fremmes, og at mobberier stoppes.

Åben dialog er afgørende
– Den åbne dialog i klassen og mellem elever og klassens lærere er afgørende for, at vi får øje på de situationer, hvor mobning er under opsejling, så vi kan sætte ind og stoppe det. For mobning skal ikke tolereres, understreger skolebestyrelsesformanden og fortsætter:

– Den åbne dialog mellem forældre og skole er desuden afgørende for, at eventuelle mobberier, som forældrene får kendskab til, kan bringes frem i lyset og dermed håndteres. Vi forældre har i det hele taget en central rolle, fordi vi her taler om helt grundlæggende værdier og normer for samvær mellem børn.

Fælles værdigrundlag
For at skabe en fælles holdning til trivsel blev forældrerepræsentanterne, skolebestyrelsen og øvrige interesserede forældre indbudt til en værdidebat den 6. oktober. Her var der mulighed for at debattere værdier og grundlag for samværet i skolen og for at komme med forslag til, hvordan værdierne kan omsættes til konkrete handlinger.
Der følges op med et møde for den samme gruppe den 30. november.

Lærere og pædagoger får ligeledes til opgave at arbejde med værdier for samværet på skolen, og eleverne inddrages via klassesamtaler og gennem elevrådet også i dette arbejde.

– I skolen sker der det, at elevernes trivsel er et fast punkt på alle møder mellem lærerne i den enkelte afdeling, og det er ligeledes et fast punkt ved alle skole-hjem-samtaler, fortæller skoleleder Christian Thyrring og fortsætter:

– Alle klasser skal snakke om trivsel og samvær, og alle klasser skal udarbejde deres egne regler for samværet blandt klassens elever. Ikke fordi regler i sig selv forandrer noget, men fordi samtalen mellem eleverne og lærerne er med til at gøre alle opmærksomme på, hvordan man hver især er med til at gøre dagen god eller dårlig for andre.

Trivselsambassadører i alle afdelinger
Udover arbejdet med det fælles værdigrundlag har skolen også valgt at følge anbefalingerne fra Skole og Samfund om at vælge trivselsambassadører i alle afdelinger og helst i hver klasse.

For at få et samlet billede af, hvordan eleverne selv vurderer trivslen på skolen, skal alle elever desuden besvare det ”trivselsbarometer”, som Dansk Center for Undervisningsmiljø stiller til rådighed.

– Herigennem får vi også et billede af, hvor der skal sættes ind, forklarer Christian Thyrring.

Trivsel er et fælles anliggende
Skolen og fritidstilbuddet skal naturligvis løse deres del af opgaven – og skal også være det sted, hvor de fælles drøftelser mellem forældrene kan finde sted. Men vi skal også selv som forældre tage ansvar. Børn kommunikerer i dag gennem de medier, de har til rådighed – blandt andet mobiltelefon og internet – og det giver en helt ny anledning til som forældre at tale om værdier og normer, også når det gælder denne hurtige mulighed for at kommunikere til rigtig mange, siger Palle Larsen og fortsætter:

Vores børns trivsel er et fælles anliggende, og vi opfordrer til, at alle – både forældre, lærere og pædagoger – støtter aktivt op om både deres egne børns trivsel og om kammeraternes trivsel.

Skriv et svar