Stadig problemer med skraldet

I følge Holbæk Forsyning var der i den forgangne uge 27 henvendelser om uafhentet bio- og restaffald, og der kan være flere som ikke har fået affaldet hentet, men som ikke har ringet til Holbæk Forsyning.

Ugen bød også på 86 henvendelser om uafhentet glas- og papiraffald – mange af henvendelserne kommer i følge Holbæk Forsyning fra folk som slet ikke har fåret tømt, efter den nye affaldsordning trådte i kraft.

Leave a Reply