15. april 2024
blue white and red poppy flower field

Arkivfoto: Kristina Paukshtite / Pexels.com.

Biodiversiteten i Holbæk Kommune skal styrkes og det skal ske med udarbejdelse af en biodiversitetsstrategi.

-Rundt omkring os forsvinder arter hurtigere end nogensinde. Den seneste rapport fra FN siger, at omkring en million arter står til at forsvinde i den nærmeste fremtid. Livet på jorden for os mennesker kan formodentlig godt fortsætte uden spidsmus, majgøgeurt og kirkeugler. Men livet vil blive fattigere. I Danmark har vi stort set udnyttet hver eneste kvadratkilometer. Vi har dyrket og drænet marker og skove for at udnytte de ressourcer, som de indeholder. Her i Holbæk har vi mere landbrug end gennemsnittet, hvilket kan være en udfordring for biodiversiteten. Løsningen på biodiversitetskrisen er faktisk ret enkel: Giv naturen tilbage til sig selv, så klarer den det. Men for at gøre dét har vi brug for en strategi. Det er derfor naturligt, at vi nu sammen med revisionen af vores klimastrategi ’Holbæk 2050’ udarbejder en egentlig strategi, fortæller Karen Thestrup Clausen, der er formand for Udvalget for Klima, Miljø og Natur i Holbæk Kommune.

Den kommende strategi for biodiversiteten vil fokusere på at skabe større, sammenhængende naturområder, beskytte vitale habitater, øge biodiversiteten på kommunale arealer og integrere biodiversitet i byplanlægning og borgerprojekter. Dette inkluderer konkrete tiltag såsom omlægning til urørt skov, vandløbsrestaurering, beskyttelse af gamle bytræer og oprettelse af nye grønne områder.

-Dette er endnu et skridt i vores bestræbelse på at speede indsatsen op og skabe mere biodiversitet i Holbæk Kommune. Som en del af budgetaftalen for perioden 2024-2027 har vi i Holbæk Kommune besluttet at implementere en række initiativer med henblik på at forbedre og styrke biodiversiteten inden for kommunens grænser. Denne beslutning er truffet i lyset af de aktuelle udfordringer vedrørende biodiversitet på både et nationalt og globalt plan, hvor det er nødvendigt at gøre noget, fortæller Karen Thestrup Clausen. Hun tilføjer, at det er en indsats, der kræver bred inddragelse og opbakning.

-Som kommune kan vi gøre meget, men det er ikke en opgave, som vi kan komme i mål med alene. Derfor ser jeg også gerne, at blandt andet lokalfora og private lodsejere går sammen med kommunen, så vi kan inddrage mere end blot de kommunale arealer. Derudover håber jeg også, at vores unge borgere vil gå ind i samtalen om, hvad vi skal gøre for at skabe en bedre balance i fremtiden.

Den reviderede klimastrategi inkl. overordnede mål for biodiversitet kommer til politisk behandling i kommunalbestyrelsen ultimo 2024, og selve biodiversitetsstrategien vil være klar til politisk behandling i løbet af 2025.

Leave a Reply