24. juni 2024

Foto: Rolf Larsen.

Året 2023 har været endnu et godt år for Sparekassen Sjælland-Fyn, der har hovedsæde på havnen i Holbæk.

Sparekassen Sjælland-Fyn præsenterer i årsregnskabet for 2023 et resultat før skat på 700,6 mio. kr. og efter skat på 588,4 mio. kr.

Lars Petersson.
Adm. direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn Lars Petersson. Foto Mathias Løvgreen / Sparekassen Sjælland-Fyn.

Sparekassen Sjælland-Fyns basisindtjening udvikler sig fortsat positivt med en stigning på 9 pct. siden 2022. Det er bl.a. et resultat af stigende renteindtægter fra det store indlånsoverskud – knap 9 mia. kr. – placeret i obligationer og i Nationalbanken, ligesom indtægterne fra udlån også er øget i perioden.

-I 2023 så vi et fald i aktiviteten på boligmarkedet, som bl.a. var forårsaget af det højere renteniveau og usikkerhed omkring de nye foreløbige ejendomsvurderinger. Det betød, at der skete færre ejendomshandler, og at færre privatkunder efterspurgte nye eller omlagde eksisterende boliglån. Når vores udlån alligevel stiger med 8 pct. sammenlignet med i 2022, er det primært drevet af en tilfredsstillende udlånsvækst på 15 pct. til erhvervskunder, forklarer Lars Petersson, administrerende direktør i Sparekassen Sjælland-Fyn og tilføjer:

-Vi er i gang med at styrke vores position som erhvervssparekasse, og derfor er vi meget glade for den udvikling, vi ser på området. Vi oplever særligt, at vores erhvervskunder sætter pris på at have en tæt relation til en erhvervspartner, der kender deres virksomhed, og at vi kan tage hurtige beslutninger.

Fortsat lavt nedskrivningsniveau og robuste økonomier hos kunderne

Til trods for en let stigning i nedskrivningerne, der ligger på 15,6 mio. kr. ved årets udgang, er nedskrivningsniveauet lavt, og kunderne har generelt robuste økonomier. Blandt privatkunderne skyldes det bl.a., at beskæftigelsen er høj, og at der er en positiv udvikling inden for medicinalindustrien, som særligt påvirker markedsområdet på Sjælland, mens erhvervskunderne har udvist en god tilpasningsevne til de økonomiske konjunkturer.

Strategiarbejdet er nået længere end forventet

I 2023 har Sparekassen Sjælland-Fyn arbejdet videre med otte indsatsområder og fem økonomiske målsætninger i strategien ‘Mod nye mål’.

.Vi har bl.a. fokus på at optimere interne processer og arbejdsgange, så rådgiverne får endnu mere tid til at tale med kunderne, ligesom vi i slutningen af året satte gang i en flerårig uddannelse af alle medarbejdere. Uddannelsen skal sikre en kontinuerlig udvikling af vores allerede dygtige medarbejderes faglige og personlige kompetencer samt ruste sparekassen til fremtiden, fortæller Lars Petersson, der glæder sig over, at arbejdet med strategien er nået længere end forventet.

Sparekassen Sjælland-Fyn satte sidste år desuden gang i et aktietilbagekøbsprogram på op til 100 mio. kr. Formålet er at skabe merværdi for både nuværende og nye aktionærer og dermed nå den økonomiske målsætning om at føre en attraktiv udbyttepolitik. I forlængelse heraf – og på baggrund af det tilfredsstillende resultat for året – indstilles det til generalforsamlingens beslutning, at der udbetales et udbytte i form af 8 kr. pr. aktie til aktionærer i Sparekassen Sjælland-Fyn. Det vil dermed blive den højeste udbyttebetaling siden børsnoteringen i 2015.

Samtidig indstilles det, at 1-3 pct. af årets resultat efter skat og betaling af renter til hybrid kernekapital som noget nyt fremover doneres til samfundsbidragende initiativer. Sidstnævnte skal ske som en del af arbejdet med ESG, og det forudsættes, at Sparekassen Sjælland-Fyn leverer et tilfredsstillende resultat, der opfylder budgettet og de udmeldte forventninger til årets resultat før skat.

Forventninger til 2024

Hos Sparekasse Sjælland-Fyn er forventningen for 2024 en positiv udvikling i basisindtjeningen på 10-15 pct. som følge af bl.a. stigende nettorenteindtægter og de i november 2023 gennemførte omkostningsreduktioner. Der er herudover budgetteret med et stigende nedskrivningsniveau og faldende kursreguleringer.

På baggrund heraf forventes et resultat før skat i 2024 i intervallet 650-750 mio. kr.

Forventningerne er særligt forbundet med usikkerhed i relation til nedskrivningsniveauet samt udviklingen i det generelle renteniveau.

Leave a Reply