23. juni 2024

Foto: Rolf Larsen.

På sit møde i onsdags besluttede kommunalbestyrelsen af øge driftstilskuddet til SKVULP festival med mere end en halv million kroner årligt.

Med udgangen af 2023 udløb Holbæk Kommunes driftsaftale med fonden bag SKVULP. I aftalen gav kommunen årligt 1,95 mio. kroner årligt i driftstilskud. Desuden havde den modtaget engangstilskud på 81.450 kr. i 2022 og 217.202 kr. i 2023.

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde en 3-årig driftsaftale for 2024-2026 hvor driftstilskuddet hæves med 550.000 kroner til 2,5 mio. kr. pr. år. Dermed bliver det samlede driftstilskud for 2024-2026 hævet med 1,65 mio. kroner til 7,5 mio. kroner.

Den nye driftsaftale er uopsigelig fra kommunens side, mens fonden kan opsige aftalen i et kalenderår med virkning for det kommende kalenderårs festival. Pengene til det øgede driftstilskud findes gennem omprioriteringer under politikområdet kultur og fritid.

Det er aftalt at kommunen og fonden skal være i dialog om en eventuel forlængelse af aftalen i 3. kvartal 2025, således, at en eventuel ny aftale for 2027 kan behandles politisk inden udgangen af 2025.

1 thought on “Forhøjer driftstilskuddet til SKVULP

Leave a Reply